Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

V letošním roce si připomínáme 1155 let

od příchodu sv. Cyrila a Metoděje do našich zemí.

A 155 let od posvěcení kostela v Karlíně.

Zveme na

Poutní slavnost

sv. Cyrila a Metoděje

spolupatronů Evropy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do kostela v Praze 8 – Karlíně

---------------------------------------------------------------------------

ve čtvrtek 5. července 2018

9.30 hod. mše sv.

      obětovaná za dobrodince kostela a farnosti

  

18.30 hod. mše sv.

      hl. celebrant biskup Karel Herbst

     obětovaná za dar víry pro naše národy.

 

 

Kostel je otevřen celý den

Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila

Možnost výstupu ke zvonům ve věži kostela.

za farnost: P. Miroslav Cúth, farář


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.