Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

Praha, 18. listopadu 2017

            Děkuji moc za Váš dar na restaurování schodů našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Vaší pomoci si velmi vážím. Bez ní by většina prací v kostele nemohla být realizována.

Stále platí, že za dárce (i ty, kteří nás už předešli do nebeského Domova) sloužíme každého

27. dne v měsíci mši svatou.

  • Plánujeme „zkulturnit“ zábrany v místě, kde stává Betlém. (Mimo vánoční dobu tam je ikona Svaté Rodiny). Máme u kováře objednáno mřížové zábradlí. Mělo by se realizovat v druhé polovině listopadu. Návrh je pěkný. Cena je stanovena na 108.000 Kč. V měsíci září nám bylo od 22 dárců věnováno 17.120 Kč. Pán Bůh odplať.
  • Posílám foto místa, kde nové zábradlí bude. Zatím je to tam ohrazeno vším možným. Už se na něm pracuje. Bude to kovářská práce, tak to nejde tak rychle.
  • Posílám Vám foto nástěnné malby v našem kostele. Originální malba má cca 6 x 4 metry. Na každé straně hlavní lodi kostela je 8 obrazů.

Máme kostel otevřený od rána do večera, můžete přijít a občerstvit duši. (Od cca 8.00 do 19.00 h)

Je s tím mnoho starostí. Musíme více svítit, otevírat, zavírat.

Bohužel i čelit návštěvám lidí, kteří toho zneužívají. Ale jsem přesvědčen, že to stojí za to.

Jedna paní mi před časem řekla: „Pane faráři, ten váš otevřený kostel je jedna z mých životních jistot. A že jich mám pomálu. Děkuji.“

Potěšilo mě to. Přece jen ta práce okolo kostela přináší duchovní ovoce.

Moje přání je, aby krása maleb a soulad lidského společenství přiváděla lidi na myšlenku na dobrého Boha.

               

                Přeji Vám i všem Vašim mnoho Božího požehnání.

Pán určitě plní své slovo: „Dávejte a bude vám dáno.“                

P. Miroslav Cúth. tel  603 82 42 83

            


Select language:

Kostel otevřen 8.00-19.00 hod.