Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

V letošním roce si připomínáme 1156 let

od příchodu sv. Cyrila a Metoděje do našich zemí.

A 156 let od posvěcení kostela v Karlíně.

Zveme na

Poutní slavnost

sv. Cyrila a Metoděje

spolupatronů Evropy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do kostela v Praze 8 – Karlíně

---------------------------------------------------------------------------

V pátek 5. července 2019

9.30 hod. mše sv.

      obětovaná za dobrodince kostela a farnosti

  

18.30 hod. mše sv.

obětovaná za dar víry pro naše národy.

Kostel je otevřen celý den

Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila

Možnost výstupu ke zvonům ve věži kostela.

za farnost: P. Miroslav Cúth, farář


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook