Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

V letošním roce si připomínáme 1157 let

od příchodu sv. Cyrila a Metoděje do našich zemí.

A 157 let od posvěcení kostela v Karlíně.

Zveme na

Poutní slavnost

sv. Cyrila a Metoděje

spolupatronů Evropy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do kostela v Praze 8 – Karlíně

---------------------------------------------------------------------------

V neděli 5. července 2020

9.30 hod. mše sv.

      obětovaná za dobrodince kostela a farnosti

  

18.30 hod. mše sv.

obětovaná za dar víry pro naše národy.

Kostel je otevřen celý den

Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila

za farnost: P. Miroslav Cúth, farář


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook