Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně – st 5.7.2017

9.30 hod.             mše sv. – obětovaná za dobrodince kostela a farnosti

18.30 hod.          mše sv. – obětovaná za dar víry pro naše národy.

                                                                              Hl. celebrant P. Bohuslav Švehla z München.


Select language:

Kostel otevřen 8.00-20.00 hod.