Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

23. března 2014

3. neděle postní

12/ 2014

 

Pořad bohoslužeb

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

 Ne: 09.00 h;  18.30 h

 Po, St, Pá, So: 12.00 h;    Čt: 18.30 h;   

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

 Ne: 10.45 h

 St 17.30 h, So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

            Z nedělní liturgie:

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž nám své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k  sobě.

 

1.    čtení: Ex 17, 3-7

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi… Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu a jdi. Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“

 

                        Odpověď k žalmu:
Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá!

 

2. čtení: Řím 5, 1-2. 5-8

Svatý Pavel píše: „Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vlita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“

 

Evangelium: Jan 4, 5-42

Ježíš jí (Samaritánce) odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“

Svátky v týdnu

25. března – úterý

Slavnost Zvěstování Páně

 

Bohoslužby o Slavnosti Zvěstování Páně (25.3.2014)

Karlín 12.00 hod – v kostele, 18.30 h kaple sv. Karla Boromejského, Vítkova 12, ; Na Balkáně – sobotu 29.3.2014 17.30 hod.

 

Pobožnost Křížové cesty

                Karlín – sv. Cyril a Metoděj – Karlínské nám.  pátek   12.30 hod. (po mši sv. )

                Karlín – sv. Karel Boromejský – Vítkova 12      úterý    18.00 hod (před mši sv. )

                Na Balkáně – sv. Vojtěch                                     sobota 17.00 hod (před mši sv. )

 

Pozvání na duchovní obnovu –neděle 30.3.2014 od 16 do 18 hod.

                sál Farního domu v Karlíně – zvonek „sál – 3. patro“.

                P. Jiří Barhoň – život a poselství  Chiary Badano a rodičů.

Přijděte, prosím, dřív, abychom v 16 hod mohli začít.

 

Papežův apel na mafiózní organizace: Obraťte se, abyste neskončili v pekle!

                Papež František se setkal s příbuznými obětí zavražděných mafiózními organizacemi. Jako biskup Říma se tak dotkl jednoho z palčivých problémů dnešní Itálie. V kostele sv. Řehoře VII. se v pátek večer shromáždili zástupci rodin, které oplakávají oběti organizovaného zločinu. Dlouhý seznam obsahoval 842 jmen, včetně 80 dětí. Uzavíral jej tříletý Domenico Petruzzelli, zastřelený v tomto týdnu. Byla přečtena jména všech obětí. Chci se s vámi podělit o naději, že vědomí zodpovědnosti na celém světě zvítězí nad korupcí a zkažeností – řekl František

                „Počátek však musí vyjít z lidského nitra, ze svědomí. Odtud musí vyjít uzdravení. Uzdravení jednání, vztahů, rozhodnutí, společenské struktury, aby spravedlnost získala prostor, rozšířila se, zakořenila a nahradila nepravost. Vím, že ve vás je tato naděje velmi silná. Děkuji za vaše svědectví, protože jste se neuzavřeli, nýbrž otevřeli. Vyšli jste, abyste vypověděli historii své bolesti a naděje.

Potom se s velkou naléhavostí v hlase obrátil k členům mafiózních organizací.

                „Cítím, že není možné skončit, aniž bych řekl pár slov velkým nepřítomným, hlavním aktérům dnes nepřítomným, mužům a ženám patřícím k mafiím. Prosím vás, změňte svůj život, obraťte se, zastavte se a přestaňte s konáním zla! My se za vás modlíme. Obraťte se, prosím vás o to na kolenou. Je to pro vaše dobro. Život, který žijete, vám nepřinese potěšení, nedá vám radost, nedá vám štěstí. Moc a peníze, které jste získali spoustou špinavé práce, mnoha mafiózními zločiny, jsou krvavé peníze, které si nevezmete s sebou do příštího života. Obraťte se, ještě je čas, abyste neskončili v pekle. A právě to vás čeká, pokud půjdete dál touto cestou. Každý z vás měl tátu a mámu, vzpomeňte si na ně! Zaplakejte a obraťte se!“

 

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook