Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

3. prosince

1. neděle adventní

49/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá, 1. So: 12.00 h; Čt: 06.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 06.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

            Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme Tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.

                1. čtení: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Ty, Hospodine, jsi náš otec, "náš vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, srdci dal ztvrdnout, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!

               

                Odpověď k žalmu:

Přijď, Pane, a vysvoboď nás.

                2. čtení: 1 Kor 1, 3-9

Svatý Pavel píše: „Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. ”

                Evangelium: Mk 13, 33-37

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobné jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl.“

Svátky v týdnu

středa  -  6. prosince

sv. Mikuláše, biskupa (4. stol.)

čtvrtek  - 7. prosince

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve (339-397)

pátek -  8. prosince

Panny Marie,

počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Roráty - Adventní očekávání: od 3.12. 2017 do 23.12.2017

V Karlíně  -  pondělí, středa a pátek v 12 h. se mší sv.

-   čtvrtek v 06.30 h.; večerní mše sv. není

Na Balkáně - středa v 06.30 h.; večerní mše sv. není.

Žehnání adventního věnce

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,

dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.

Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci

ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.

Prosíme tě, požehnej + tento věnec,

ať je pro nás znamením toho,

že nám, kteří žijeme v čase,

dáváš účast na svém věčném životě

bez začátku a konce.

A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat,

ať nám připomínají,

žes nám poslal svého Syna

a chceš, abychom ho následovali

a žili jako děti světla. Amen

Papež František v Bangladéši  1.12.2017

Otevřenost srdce je dále podobná žebříku, který vede k Absolutnu, pokračoval papež František. Pokud máme na vědomí transcendentní dimenzi svého konání, uvědomujeme si nezbytnost očišťovat svá srdce, abychom mohli všechny věci vidět v jejich pravdivější perspektivě, vysvětlil. Díky této zřetelnější vizi chápeme a doceňujeme druhé i jejich hlediska.

„Otevřenost srdce je také cestou, která vede ke hledání dobroty, spravedlnosti a solidarity. Přivádí ke hledání dobra našich bližních. Ve svém listě římským křesťanům vybízel sv. Pavel: »Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, ale přemáhej zlo dobrem« (Řím 12,21). Toto je cit, který můžeme všichni napodobovat.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook