Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

12. listopadu

32. neděle v mezidobí

46/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá, 1. So: 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

1. čtení: Mdr 6, 12-16

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první.

                Odpověď k žalmu:

Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože.

                2. čtení: 1 Sol 4, 13-18

Svatý Pavel píše: „Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh také ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.”

                Evangelium: Mt 25, 1-13

Nebeské království je podobné deseti pannám, které si vzali lampy a vyšly naproti ženichovi… pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly sebou olej, prozíravé si vzaly však vzaly s lampami také do nádobek olej.

Svátky v týdnu

pondělí – 13. listopadu

sv. Anežky České, panny (1211-1282)

čtvrtek   - 16. listopadu

sv. Markéty Skotské (1046-1093)

pátek     - 17. listopadu

sv. Alžběty Uherské, řeholnice (1207-1231)

sobota  -  18. listopadu

Výročí posvěcení římských basilik sv. Petra a Pavla

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi – se koná tuto neděli 12.11.2017

Mše svatá – Úvod – papež František 8.11.2017

Začínáme dnes nový cyklus katechezí, který se zaměří na „srdce“ církve, jímž je eucharistie. Pro nás křesťany je zásadní dobře rozumět hodnotě a významu mše svaté, abychom plněji žili svůj vztah s Bohem.

Nelze opominout značný počet křesťanů, kteří v různých částech světa během dvoutisíciletých dějin podstoupili smrt při obraně eucharistie a dodnes riskují život, aby se mohli účastnit nedělní mše. Roku 304 během Diokleciánova pronásledování byla skupinka křesťanů na severu Afriky přistižena v jednom domě při slavení mše, a byli uvězněni. Římský prokonzul se jich při výslechu tázal, proč tak jednali, když věděli, že je to absolutně zakázáno. A oni odpověděli: „Bez neděle nemůžeme žít“, to znamená: nemůžeme-li slavit eucharistii, nemůžeme žít; náš křesťanský život by odumřel.

Tito křesťané ze severní Afriky byli zabiti, protože slavili eucharistii. Zanechali svědectví, že je možné zřeknout se pozemského života kvůli eucharistii, neboť ta nám skýtá věčný život tím, že nám dává podíl na Kristově vítězství nad smrtí. Toto svědectví nás všechny interpeluje a vybízí, abychom si každý z nás odpověděli na to, co pro nás znamená účast na mešní oběti a přistupování k Pánovu stolu. Hledáme onen pramen „živé vody“, který tryská do života věčného, činí z našeho života duchovní oběť chvály a díkůvzdání a vytváří z nás jedno tělo s Kristem? Toto je nejhlubší význam svaté eucharistie, která je výrazem „díkůvzdání“. Eucharistie znamená díkůvzdání Bohu Otci, Synu a Duchu svatému, který nás vtahuje a proměňuje ve společenství lásky.

V následujících katechezích bych rád podal odpověď na několik důležitých otázek týkajících se eucharistie a mše, abychom znovuobjevili či objevili, jak skrze toto tajemství víry vyzařuje Boží láska.

Eucharistie je podivuhodná událost, ve které se zpřítomňuje Ježíš Kristus, náš život. Účast na mši »je opakovaným prožitím umučení a výkupné smrti Páně. Je to teofanie: Pán se zpřítomňuje na oltáři, aby se obětoval Otci ke spáse světa«

www.radiovaticana.cz

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook