Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 Karel Pilík

Katolický týdeník 14/2007

Slavnostní průvod Květné neděle vchází do svatovítské katedrály v Praze a v tu chvíli přichází zpráva, že právě odchází do ráje P. Karel Pilík, aby slavil živé slavné velikonoční vzkříšení ve společenství s Pannou Marií, jejímž byl velikým ctitelem, se svatými i se svými nejbližšími, s věrným přítelem otcem Františkem Kohlíčkem, který ho na této cestě krátce před tím předešel. Na slavnou chvíli svého odchodu do ráje se připravoval skoro celou dobu postní. Byl postižen krvácením do mozku s vážnou poruchou vědomí. Do jisté míry vnímal okolí, i když na něj ne vždy reagoval. Tak prožíval postní dobu, ve dne v noci obklopen svými blízkými přáteli, především z Díla Mariina, na jehož budování, zvláště pak mezi kněžími, měl od konce 60. let nezastupitelný podíl. Uskutečňovaly se tak mnohé plány, které se svými spolumukly v dlouholetém komunistickém vězení mukl Karel Pilík o církvi spřádal. Spolu s nimi svým hlubokým duchovním životem víry a lásky napsal mnohé slavné stránky života církve za komunistického pronásledování. Společenství jednoty, které budoval a kterým žil, ho provázelo až na samou hranici ráje. Mnohokrát byla u jeho lůžka v nemocnici pod Petřínem díky laskavosti sester boromejek sloužena mše sv. Bylo to cosi hluboce působivého, příprava na smrt v úzkém duchovním společenství jednoty.

V jeho životě byl přítomen Ježíš ukřižovaný a opuštěný a na jeho tváři zářila trvale blízkost Ježíše zmrtvýchvstalého. Záběr jeho života měl velkou šíři a mnoha lidem byl skutečně duchovním otcem, „dával“ jim život, zvláště mnoha konvertitům, a provázel velké řady lidí svým duchovním vedením. Od poloviny 60. let byl také mým duchovním otcem. Naše cesty byly společné... Kolik hlubokých duchovních setkání jsme spolu s dalšími v době komunismu prožili v lesích a na horách, zvláště pak na jeho chatě po rodičích v Hostěradicích na Sázavě. Nyní vstoupil do radostného společenství toho, kterého miloval...

--------------------------------------------------------------------------------

Autor textu: Miloslav Vlk 

 

 se SvOtcem      narozeniny František V 99 1    90 let P. Frat. 11.5.2004 15

 

 

 

 

Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.

Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.

Kol 3,1-2

 

Obklopen přáteli přešel v neděli 1. dubna 2007 ráno  z pozemské pouti do věčného Domova

Kristův kněz

    P. Karel Pilík

                         v 88. roce věku a 62. roce věrné kněžské služby

Narodil se 24. prosince 1918 v Praze. Studoval gymnázium v Libni, pak 2 roky medicínu. Teologii studoval v Římě, kde byl 17. března 1945 vysvěcen na kněze.

Po vysvěcení se vrátil do vlasti, působil jako kaplan v Dolní Bělé u Plzně, po roce byl jmenován prefektem arcibiskupského konviktu v Příbrami. Po jeho zrušení působil v Dolních Sekyřanech. V roce 1952 byl uvězněn a následně odsouzen na 12 let odnětí svobody, propuštěn na amnestii roku 1960. Osm let pracoval  jako skladník v Praze. O Vánocích 1968 byl ustanoven správcem farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně, kde působil do roku 1990, kdy byl jmenován rektorem Arcibiskupského semináře v Praze a zanedlouho rektorem v Římě - Nepomucenu. Od roku 1990 byl sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském. V roce 1995 byl jmenován notářem kurie Arcibiskupství pražského.

V roce 1968 poznal Dílo Mariino – Hnutí fokoláre, jehož spiritualitu přijal za vlastní a žil ji příkladným způsobem. Byl skutečným zakladatelem a duchovním otcem společenství Díla Mariina v naší zemi.

Významným způsobem se podílel na výchově kněžského dorostu a duchovním vedení kněží. Byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.

Rád sloužil v karlínském kostele, kde i jeho rodiče měli v roce 1917 svatbu. V posledních letech vypomáhal v kapli sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně. Své kněžské poslání neúnavně naplňoval až do samého závěru života.

Všude, kde působil, zanechával zářivou stopu lásky.

 

 

katedrála 18 05 2002   

Rozloučíme se s ním slavením Eucharistie

ve středu  11. dubna ve 12 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze - Karlíně

Pro Den vzkříšení pak uložíme jeho tělo do země na hřbitově v Praze 9 – Vinoři

Obřad začne v 16 hod.

                       

Marie Pelouchová, sestřenice                                                    Farnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze

                            Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském

                                        spolubratři kněží

                                                                       mnoho vděčných přátel a členové Díla Mariina – Hnutí fokoláre

Farnost sv. Cyrila a Metoděje, Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel. 224 815 953


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook