Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


20. listopadu 2011

Slavnost Ježíše Krista Krále

43/ 2011

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

St: 17.30; So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu.

1. čtení: Ez 34, 11-12.15-17

Tak praví Hospodin: „… budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.”

Odpověď k žalmu:

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

2. čtení: 1 Kor 15, 20-26.28

Svatý Pavel píše: „ Kristus totiž musí kralovat, dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt.

Evangelium: Mt 25, 31-46

Spravedliví řeknou: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?“ Král (Ježíš) jim odpoví: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Svátky v týdnu

21. listopadu - pondělí

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. listopadu – úterý

sv. Cecílie, panny a mučednice (3. stol.)

23. listopadu – středa

sv. Klementa I., papeže a mučedníka (1. stol.)

24. listopadu – čtvrtek

sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků (19. stol.); vietnamští mučedníci

25. listopadu – pátek

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

27. listopadu - neděle

1. neděle adventní

Společná modlitba růžence v Karlíně

bude vždy ve čtvrtek po večerní mši sv.

Společné udělování svátosti nemocných

V Karlíně v pátek 25. listopadu při mši sv. v 12.00. hod.

Na Balkáně – v sobotu 26. listopadu při večerní mši sv. v 17.30 hod.

Je potřeba se přihlásit v sakristii.

Adventní věnce - objednávka

Paní Hedvika Mašková nabízí výrobu adventních věnců z přírodních materiálů. Cena 180 Kč včetně bezpečnostních kalíšků. Tel: 603 480963.

Výstava věnovaná sv. Anežce

V pátek 25. listopadu 2011 bude pro veřejnost v prostorách Kláštera sv. Anežky České otevřena výstava "Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice", kterou uspořádalo Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií v Praze a dalšími církevními a kulturními institucemi. Výstava potrvá do 25. března 2012.

Mezinárodní konference věnovaná sv. Anežce

Na půdě Katolické teologické fakulty UK proběhne od 22. do 24. listopadu 2011 mezinárodní vědecká konference s názvem "Svatá Anežka a velké ženy její doby". Konferenci 22. listopadu v 9.00 hodin zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka, děkan KTF UK Prokop Brož a rektor UK prof. Václav Hampl.

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook