Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


6. listopadu 2011

32. neděle v mezidobí

41/ 2011

 


Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

St: 17.30; So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

1. čtení: Mdr 6, 12-16

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první.

Odpověď k žalmu:

Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože.

2. čtení: 1 Sol 4, 13-18

Svatý Pavel píše: „Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh také ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.”

Evangelium: Mt 25, 1-13

Nebeské království je podobné deseti pannám, které si vzali lampy a vyšly naproti ženichovi… pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly sebou olej, prozíravé si vzaly však vzaly s lampami také do nádobek olej.

Svátky v týdnu

9. listopadu – středa

Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu – čtvrtek

sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (+461)

11. listopadu – pátek

sv. Martina, biskupa (316-397)

12. listopadu – sobota

sv. Josafata, biskupa a mučedníka (1580-1623)

13. listopadu – neděle

33. neděle v mezidobí

sv. Anežky České, panny (1211-1282)

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi se koná tuto neděli 6.11.2011.

 

Slavnostní bohoslužba k 800. výročí narození sv. Anežky České

V rámci Roku sv. Anežky a při příležitosti 22 let od jejího svatořečení bude 12. listopadu 2011 od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat mši svatou papežský legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem. Bohoslužbu bude přenášet Česká televize.

Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracuje s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. Půjde o první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tématiky ve výtvarném umění a uměleckých řemeslech. Výstava představí život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v České zemi. Bude zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a její výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění.

Sběr šatstva - Přízemí Farního domu v Karlíně – Křižíkova 57

pondělí: 09 – 11.45 hod.; čtvrtek: 13 – 17 hod.

Pozvánka do Oázy Karlín – Korejské menu

Pondělí – Pátek 11-19 hod.

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook