Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


30. října 2011

31. neděle v mezidobí

40/ 2011

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

St: 17.30; So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

1. čtení: Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10

Nemáme snad všichni jednoho otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč jsme k sobě věrolomní, a tak znesvěcujeme smlouvu našich otců?

Odpověď k žalmu:

Volám k tobě, Bože.

2. čtení: 1 Sol 2, 7b - 9. 13

Svatý Pavel píše: „Počínali jsme si mezi vámi tak něžně, jako když matka hýčká svoje děti; tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice jsme si vás oblíbili.“

Evangelium: Mt 23, 1-13

Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus.

Svátky v týdnu

31. října - pondělí

sv. Wolfganga, biskupa (924-994)

1. listopadu - úterý

Slavnost Všech svatých

Bohoslužby: Karlín – 18.30 hod.

Na Balkáně – 17.30 hod.

2. listopadu - středa

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Bohoslužby: Karlín - 12.00 h.; 18.30 h.

Na Balkáně – 17.30 h.

3. listopadu - čtvrtek

sv. Martina de Porres, řeholníka (1579-1639)

v Karlíně: Výročí požehnání farního domu (2001)

4. listopadu - pátek

sv. Karla Boromejského, biskupa (1538-1584)

1. pátek v měsíci - Na Balkáně: 17.30 h. adorace

Sbírka na misie se konala minulou neděli.

Vybrali jsme v Karlíně: 7400 Kč, Na Balkáně 4300 Kč.

Dárce svěřujeme štědrosti Boží.

Poutní slavnost sv. Karla Boromejského v Karlíně

oslavíme v kapli jemu zasvěcené, ve Vítově ulici č. 12.

ve čtvrtek 3. listopadu 2011 v 18.30 hod.

Po mši sv. bude menší občerstvení v klášteře sester salesiánek.

Večerní mše sv. v kostele sv. Cyrila a Metoděje NEBUDE.

Odpustky pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek {sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce} je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook