Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


16. října 2011

29. neděle v mezidobí

38/ 2011

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

St: 17.30; So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

 

1. čtení: Iz 45,1.4-6

Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne.

Odpověď k žalmu:

Bud veleben Hospodin nyní i navěky.

2. čtení: 1 Sol 1,1-5b

Svatý Pavel píše: „Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. ”

 

Evangelium: Mt 22,15-21

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?"

 

 

Svátky v týdnu

17. října - pondělí

sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

18. října – úterý

sv. Lukáše, evangelisty

Výročí posvěcení karlínského kostela (863)

 

23. října – neděle

Den modliteb za misie

 

+ Mira Diblíková –

byla v neděli 9. října 2011 večer Pánem života povolána do věčného Domova.

Rozloučíme se s ní slavením Eucharistie

v pondělí 17. října 2011 v 12 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Pro Den vzkříšení pak uložíme její tělo do země na Olšanských hřbitovech v Praze. Sraz v 13.55 hod. u hlavního vchodu.

 

Výroční den posvěcení karlínského kostela (18.10.1863)

budeme slavit v neděli 23.10.2011

 

Společná modlitba růžence v měsíci říjnu

V Karlíně: pondělí, středa a pátek po mši sv. - cca v 12.30 hod

čtvrtek před večerní mší sv. – v 18.00 hod

Na Balkáně: středa a sobota před večerní mši sv. – 17.00 hod.

 

Sběr šatstva - Přízemí Farního domu v Karlíně – Křižíkova 57

pondělí: 09 – 11.45 hod.; čtvrtek: 13 – 17 hod.

 

Pouť ke sv. Lukášovi do pražské katedrály

V úterý 18. října 2011 na svátek sv. Lukáše bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat poutní mši svatou. Vystavena bude lebka světce, která je od roku 1354 součástí Svatovítského pokladu.

Málo kdo ví, že vedle relikvií sv. Václava a Vojtěcha se ve Svatovítském chrámu nalézá také relikvie o dalších téměř tisíc let starší. Pro tehdy budovanou pražskou katedrálu ji získal císař Karel IV. Při své cesta do Milána, kde měl přijmout korunu lombardského království, navštívil také Padovu a baziliku sv. Justiny, kde byly ostatky evangelisty Lukáše uloženy. Darovací listina akvilejského patriarchy Mikuláše, do jehož církevní provincie Padova náležela, nese datum 6. listopadu 1354.

Svatý Lukáš byl povoláním lékař a působil v polovině 1. století v Antiochii. Je autorem třetího evangelia a Skutků apoštolů.

Podle pramenů zemřel ve věku 84 let přirozenou smrtí.

 


NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook