Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


2. října 2011

27. neděle v mezidobí

36/ 2011

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

St: 17.30; So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

1. čtení: Iz 5, 1-7

Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané plody? Čekal jsem spravedlnost, a hle – nepravost, čekal jsem právo, a hle – bezpráví.

Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

2. čtení: Flp 4, 6-9

Svatý Pavel píše: „O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.“

Evangelium: Mt 21, 33-43

Ježíš vypráví podobenství o vinici.

A řekl velekněžím a starším lidu: "Nečetli jste nikdy v Písmu: ´Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné´? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce."

Svátky v týdnu

4. října – úterý

sv. Františka z Assisi (1182-1226)

7. října –pátek

Panny Marie Růžencové

První pátek v měsíci

Sbírka na církevní školství se konala v neděli 25.9 2011.

Vybrali jsme: Karlín: 3000 Kč; Na Balkáně 1200 Kč

Společná modlitba růžence v měsíci říjnu

Je hezkou tradicí, že v měsíci říjnu se snažíme modlit modlitbu růžence.

V Karlíně: pondělí, středa a pátek po mši sv. - cca v 12.30 hod

čtvrtek před večerní mší sv. – v 18.00 hod

neděle po večerní mši sv. – cca v 19.15 hod.

Na Balkáně: středa a sobota před večerní mši sv. – 17.00 hod.

Koncert Manželé Radovi – 20 let – neděle 9. října v 15 hod.

srdečně zveme – viz plakátek

Sběr šatstva

Po prázdninové odmlce opět obnovujeme sběr šatstva pro Diakonii.

Přízemí Farního domu v Karlíně – Křižíkova 57

pondělí: 09 – 11.45 hod.

čtvrtek: 13 – 17 hod.

Zamyšlení nad významem ticha

Benedikt XVI. si přeje, aby se novináři zamysleli nad významem ticha – čteme v komuniké papežské rady pro média, která 29.9. ohlásila téma příštího Světového dne sdělovacích prostředků, totiž „Ticho a slova jako cesty evangelizace“. Přemíra slov a obsahů může být překážkou v předávání informací, čteme v komentáři .

Podle Benedikta XVI. ticho a mlčení není pouhým protikladem záplavy slov. Ticho je pro Svatého otce nezbytnou podmínkou k přijetí informace. Ztišení přeje reflexi a skutečnému přijetí slova. Nejde tedy o žádný dualismus, nýbrž o komplementárnost, postulát správné rovnováhy mezi tichem a slovem.

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook