Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA

 


z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 


25. září 2011

26. neděle v mezidobí

35/ 2011

 


Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h; 18.30 h

Po, St, Pá 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

St: 17.30; So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš, a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.

1. čtení: Ez 18, 25-28

Toto praví Hospodin: „Říkáte: ‘Pán nejedná správně!‘ Slyšte tedy! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše?“

Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

2. čtení: Flp 2, 1-11

Svatý Pavel píše: „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,…”

Evangelium: Mt 21, 28-32

Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce“, ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane“, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?

Svátky v týdnu

26. září – pondělí

sv. Kosmy a Damiána, mučedníků (+305)

27. září – úterý

sv. Vincence z Paula, kněze (1581-1660)

28. září – středa

Slavnost sv. Václava, mučedníka

Hlavního patrona českého národa

29. září - čtvrtek

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. září - pátek

sv. Jeronýma, kněze (cca 340 - 420)

1. října - sobota

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve (1873-1897)

Sbírka na církevní školství se koná tuto neděli 25.9 2011.

Do Prahy míří vlak Jana Pavla II.

Osobnost nedávno blahořečeného papeže Jana Pavla II. připomíná poutní vlak, který v týdnu od 22. do 28. září 2011 projede Českou republikou. Na pražské Hlavní nádraží dorazí 26. září a odtud 28. září vyjede s představiteli církve a státu do Staré Boleslavi na Národní svatováclavskou pouť.

Ve speciálně upraveném vlaku, který měří bezmála 70 metrů a dokáže jet rychlostí až 110 km/hod., si mohou zájemci prohlédnout jak výstavu fotografií ze života prvního slovanského papeže, tak i dokumentární filmy o jeho životě. Možnost cestovat vlakem, který v roce 2006 poprvé vypravili na pouť polští železničáři, aby tak Janu Pavlu II. poděkovali za jeho pontifikát, využilo do dnešních dnů už na 160 tisíc poutníků. Putující expozici života a odkazu prvního slovanského papeže s názvem „Totus tuus – Celý tvůj“ také předloni požehnal papež Benedikt XVI.

Obyvatelé Prahy budou mít příležitost navštívit papežský vlak 26. a 27. září, kdy bude pro veřejnost připraven na Hlavním nádraží. Z metropole pak ve středu 28. září vyjede s představiteli církve a státu do Staré Boleslavi na Národní svatováclavskou pouť. Oproti jiným dnům zde bude veřejnosti k dispozici pouze od 12. 00 do 16. 00 hodin.

Vychází nová kniha o katedrále sv. Víta

Autoři Jiří Kuthan a Jan Royt sepsali novou obsáhlou knihu o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Její prezentace proběhne 27. září 2011 od 14.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook