Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

Nedělní  STRÁNKA

 

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

 

20. listopadu  2010

Ježíše Krista Krále

46/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;         18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;    St, Čt: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu.

 

1. čtení:  2 Sam 5, 1-3

O pomazání Davida za krále nad vyvoleným lidem.

 

Odpověď k žalmu:

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

 

2. čtení:  Kol 1, 12-20

Svatý Pavel píše: „On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.“

 

Evangelium:  Lk 23, 35-43

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Druhý ho však okřikl: "Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého." A dodal: "Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království."

Odpověděl mu: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."

Svátky v týdnu

22. listopadu - pondělí

sv. Cecílie, panny a mučednice (3. stol.)

23. listopadu - úterý

sv. Klementa I., papeže a mučedníka (1. stol.)

24. listopadu - středa

sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků (19. stol.)

25. listopadu - čtvrtek

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

28. listopadu - neděle

1. neděle adventní

 

Společné udělování svátosti nemocných

V Karlíně –    v pátek 26. listopadu při mši sv. v 12.00. hod.

Na Balkáně – v sobotu 27. listopadu při večerní mši sv. v 17.30 hod.

Je třeba se dopředu jmenovitě přihlásit.

 

Svátost nemocných

            není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Proto je příhodná doba pro její přijetí jistě už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří.

            Jestliže nemocný, který přijal svátost nemocných znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení. Je vhodné přijmout svátost nemocných před těžkým chirurgickým zákrokem. Totéž platí u starých osob, jejichž slabosti stále přibývá.

            Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha Svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti pokušením zlého ducha, to je proti pokušením malomyslnosti a úzkosti před smrtí (z katechismu).

 

Udělení svátosti:

Kněz: „Skrze toto svaté pomazání, ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého.“ Odp. „Amen.“

Kněz: „Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ Odp. „Amen.“

 

Avízo: Adventní očekávání: (roráty)

V Karlíně – pondělí a pátek v 12 h. se mší sv.

                                    středa a čtvrtek v 8.00 h. písně a modlitby, mše sv. v 18.30 h.

                                   sobota 8.00 hod se mší sv.

Na Balkáně - každou středu od 6.30 h. se mší sv. (večerní nebude).

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.