Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

7. listopadu  2010

32. neděle v mezidobí

44/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;         18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;    St, Čt: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

 

1. čtení:  2 Mak 7, 1-2.9-14

Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit božské zákony otců.”

 

Odpověď k žalmu:

Hospodine, slyš modlitbu mou.

 

2. čtení:  2 Sol 2, 16-3, 5

Svatý Pavel píše: „Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od zlého. Spoléháme na vás, že s pomocí Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.“

 

Evangelium: Lk 20, 27-38

A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‚Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým‘. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.

Svátky v týdnu

  9. listopadu – úterý

Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu – středa

sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (+461)

11. listopadu – čtvrtek

sv. Martina, biskupa (316-397)

12. listopadu – pátek

sv. Josafata, biskupa a mučedníka (1580-1623)

13. listopadu – sobota

sv. Anežky České, panny (1211-1282)

 

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi se koná tuto neděli 7.11.2010

 

Socha sv. Terezičky

            se nám po opravě vrátí v pátek 12. 11. 2010 v 19.00 hod.

 Zároveň bude odvezena k restaurování socha sv. Anděla strážného.

 

Národní pouť v Římě

            Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá.

            Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z České republiky 10. listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne odpoledne budou slavit biskupové Čech, Moravy a Slezska společně mši svatou v 15.00 hodin v bazilice sv. Petra.

            Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana v Lateránu při společné mši svaté v 10.30 hodin a národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka.

 

Otevřený kostel je výborná věc

            Stojí nás to ale nemalé úsilí. Finanční i lidské.

Je to možné jen díky dobrovolníkům.  Na provoz a režii kostela nedostáváme žádné příspěvky – ani z Vatikánu, ani od města. Vše financujeme jen ze sbírek a darů.

            Např. jen za vodu ze střechy platíme Veolii 29.000 Kč za rok. A pak to další .... Děkuji za pochopení. (MC)

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.