Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

Nedělní  STRÁNKA

 

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

 

31. října  2010

31. neděle v mezidobí

43/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;         18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;    St, Čt: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ze sváteční liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

 

1. čtení:  Mdr 11, 22-12,2

Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal …

 

Odpověď k žalmu:

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

 

2. čtení:  2 Sol 1, 11-2,2

Svatý Pavel píše: „Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra aby se projevovala skutky.“

 

Evangelium:  Lk 19, 1-10

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: ”Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!”

Svátky v týdnu

1. listopadu – pondělí

Slavnost Všech svatých

2. listopadu – úterý

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. listopadu – středa

sv. Martina de Porres, řeholníka (1579-1639)

Výročí posvěcení Farního domu v Karlíně (2001)

4. listopadu – čtvrtek

sv. Karla Boromejského, biskupa (1538-1584)

5. listopadu  - pátek

1. pátek v měsíci

 

 

Mimořádný pořad bohoslužeb v týdnu 1. – 7. 11.2010

 

pondělí 1.11.2010                  Karlín: 12.00 h; 18.30 h

úterý     2.11.2010                 Karlín: 12.00 h; 18.30 h; Na Balkáně: 17.30 h

středa    3.11.2010                 -------------------------------------------------

čtvrtek            4.11.2010         Karlín – sv. Karel Bor., Vítkova 12: 18.30 h

pátek     5.11.2010                 Karlín: 12.00 h;        Na Balkáně: 17.30 h

sobota    6.11.2010                -------------------                       Na Balkáně : 17.30 h                                                          

Sbírka na misie:  vybrali jsme: v Karlíně 6.800,- ;  Na Balkáně 3.000,-.

 

Poutní slavnost sv. Karla Boromejského v Karlíně

            oslavíme v kapli jemu zasvěcené, ve Vítově ulici č. 12.

ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 18.30 hod.

Po mši sv. bude menší občerstvení v klášteře sester salesiánek.

 

Odpustky pro duše v očistci

            1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek {sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce} je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

            Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.