Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

                                                  

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

17. října  2010

Výročí posvěcení kostela - 29. neděle v mezidobí

41/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;        18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;   St, Čt, Pá: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ze sváteční liturgie:

Bože, připomínáme si dnes, výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby, a stůj při nás, abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása.

 

1. čtení: Iz 56, 1.6-7

Cizince, kteří lnou k Hospodinu, kteří mu slouží a milují jeho jméno … … přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok Panovníka Hospodina, který shromažďuje zahnané z Izraele.

 

Odpověď k žalmu:

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

 

2. čtení:  1 Kor 3, 9c-11.16-17

Svatý Pavel píše: „Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný.“

 

Evangelium:  Lk 19, 1-10

Ježíš řekl Zacheovi: "Dnes přišla do tohoto domu spása; vždyť je to také syn Abrahámův. Neboť Syn člověka přišel hledal a spasil co zahynulo.

 

Svátky v týdnu

 

18. října  – pondělí

sv. Lukáše, evangelisty

Výročí posvěcení kostela v Karlíně (147)

24. října – neděle

Den modliteb za misie

 

Oáza Karlín – sběr šatstva

            v přízemí Farního domu v Karlíně – Křižíkova 57.

Pondělí 9-12 hod.;  Čtvrtek 13-17 hod.

 

Kniha o P. Františku Kohlíčkovi – Veliké věci nám učinil

             je k dostání na faře nebo v kostele v Karlíně. Cena 190 Kč.

 

Z dějin karlínského kostela (podle Dr. Jindřicha Šámala)

            Na klenbě kostela jsou vyobrazeni představitelé Církve. Klenba má znázorňovati nebe, oživené sbory světců a světic, tak jak je Církev rozvrhla v hierarchie a vzývá postupně v litanii všech svatých. Na vítězném oblouku jest nápis »Jděte - učte všechny národy křtíce je - ve jménu - Otce - i Syna - i Ducha - svatého«.

            Ze sedmi skupin hierarchických jsou prvé tři skupiny andělů a archandělů, patriarchů s proroky a sv. apoštolů v apsidě. Zbývající čtyři skupiny pokračují ve čtyřech klenebních čtvercích.

            Před vítězným obloukem přímo v kněžišti jsou vyobrazeni zástupci sv. mučedníků (Štěpán, Vavřinec, Kosmas a Damián),

            v druhém čtverci sv. biskupové a učitelé církevní (Řehoř, Ambrož, Augustin, Jeroným),

            ve třetím sv., kněží a zároveň zakladatelé řádů řeholních (Benedikt, Bernard, Dominik a František),

            ve čtvrtém sv. panny a vdovy (Maří Magdalena, Agata, Anežka a Kateřina). Nad kruchtou ukončuje tuto řadu přímo nad varhanami patronka hudby sv. Cecilie.

            Tento sbor jest doplněn sv. zemskými patrony, kteří jsou zobrazeni v bezprostředním sousedství světců na klenbě a v obloucích mezi okny hlavní lodi a přidružují se ke skupinám na klenbě.

            V chóru jsou to mučedníci sv. Václav a sv. Vít, v lodi chrámové pak jsou zařazeni do sboru sv. biskupů a učitelů církevních sv. Vojtěch a sv. Prokop, do sboru sv. kněží sv. Jan Nepomucký a sv. Sarkander a do sboru sv. vdov a panen sv. Ludmila a sv. Anežka.

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.