Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

Nedělní  STRÁNKA

 

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

 

10. října  2010

28. neděle v mezidobí

40/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;        18.30 h

 Po, Pá 12.00 h;   St, Čt, Pá: 18.30 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;       So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Z nedělní liturgie:

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

 

1. čtení:  2 Král 5, 14-17

Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý.

 

Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu píseň novou

 

2. čtení:  2 Tim 2, 8-13

Svatý Pavel píše z vězení:Mysli na Ježíše Krista, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Krista Ježíše.“

 

Evangelium:  Lk 17, 11-19

Ježíš na to řekl: “Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila."

 

Svátky v týdnu

 

12. října  – úterý

sv. Radima, biskupa (+1006)

15. října – pátek

sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve (1515-1582)

16. října – sobota

sv. Hedviky (1174-1243)

sv. Markéty Marie Alacoque, panny (1647-1690)

 

Oáza Karlín – sběr šatstva

            v přízemí Farního domu v Karlíně – Křižíkova 57.

Pondělí 9-12 hod.;  Čtvrtek 13-17 hod.

 

Kostel v Karlíně - 147. výročí posvěcení  a 1. výročí posvěcení oltáře

            slavíme v neděli 17. října 2010 v 9.00 a 18.30 hod.

            Při večerní mši sv. bude provedena Missa in  Dis Jakuba Lokaje s dirigentem Tomášem Čechalem.

 

P. Karel Šubrt – 80 let života

            budeme slavit ve čtvrtek 14. října 2010 při večerní mši sv. v Karlíně.

 

Národní pouť – Řím 2010

            Koncem září uplyne rok od historicky významné události pro Českou republiku, kdy ji ve dnech 26. - 28. 9. 2009 poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 11. 2010.

            Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá.

            Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z České republiky 10. listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne odpoledne budou slavit biskupové Čech, Moravy a Slezska společně mši svatou v 15.00 hodin v bazilice sv. Petra.

            Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana v Lateránu při společné mši svaté v 10.30 hodin a národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka.

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.