Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

 

26. září  2010

26. neděle v mezidobí

38/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h;   Pá 12.00 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Z nedělní liturgie:

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš, a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.

 

1. čtení:  Am 6, 1a.4-7

Toto praví všemohoucí Pán: "Běda těm, kdo si zpupně žijí, bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda, telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad zkázou Josefovou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí jásot povalečů!"

 

Odpověď k žalmu:

Veleb, duše má, Hospodina.

 

2. čtení:  1 Tim 6, 11-16

Svatý Pavel píše Timotejovi: „ Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.“

 

Evangelium:  Lk 16, 19-31

Abrahám odpověděl boháčovi: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“

 

Svátky v týdnu

 

27. září – pondělí

sv. Vincence z Paula, kněze (1581-1660)

28. září – úterý

Slavnost sv. Václava, mučedníka

Hlavního patrona českého národa

29. září -  středa

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. září - čtvrtek

sv. Jeronýma, kněze (cca 340 - 420)

1. října - pátek

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve (1873-1897); První pátek v měsíci

2. října – sobota

sv. Andělů strážných

 

Svatováclavská sbírka na církevní školství

            se koná tuto neděli 26. září 2010.

 

71. Výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha na Balkáně

            budeme slavit v neděli 3. října 2010 v 10.45 hodin.

 

Socha sv. Anežky

            ve čtvrtek 23.9.2010 se vrátila do Karlínského kostela zrestaurovaná socha sv. Anežky České. Zároveň byla odvezena k restaurování socha sv. Terezičky.

 

Národní svatováclavská pouť 2010

            V předvečer svátku sv. Václava 27. září 2010 pár minut po sedmé hodině večerní vyjede prezidentský vůz označený českou vlajkou s relikvií sv. Václava z bran Arcibiskupského paláce. Ve Staré Boleslavi proběhne slavnostní přivítání relikvie u basiliky sv. Václava v 19.50       

            Program Národní svatováclavské pouti bude v předvečer svátku, v pondělí 27. září v basilice sv. Václava zahájen ve 20.00 hod. Slavnostním svatováclavským koncertem a nešporami.

            V úterý 28. září, v den slavnosti na Mariánském náměstí proběhne od 10.00 Slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, jíž předsedá Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, v přímém televizním přenosu.

            Celodenní poutní duchovní program bude pokračovat v basilice sv. Václava i v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde se v 17.00 bude konat Chrámový koncert Hudby Hradní stráže a Pražských pěvců.

            Odpolední kulturní programy na Mariánském náměstí ve 20.00 uzavře historický Průvod knížete Václava. Pouť bude zakončena ohňostrojem ve 20.30 v Houštce.

 

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.