Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

19. září  2010

25. neděle v mezidobí

37/ 2010

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 10.45 h

 St : 17.30 h ;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Z nedělní liturgie:

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

 

1. čtení:  Am 8, 4-7

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země! Říkáte: "Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí, kdypak již bude po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, chudáka kupovat za peníze, nuzáka za pár opánků? I nejhorší obilí prodáme." Při chloubě Jakubově Hospodin přísahal: "Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!"

 

Odpověď k žalmu:

Buď veleben Hospodin nyní i navěky.

 

2. čtení:  1 Tim 2, 1-8

Svatý Pavel píše: „Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné, za všechny lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný …“

 

Evangelium:  Lk 16, 1-13

Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Děti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než děti světla.

 

 

Svátky v týdnu

20. září – pondělí

sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong ha-sanga a druhů, mučedníků (Korea +1846)

21. září – úterý

sv. Matouše, apoštola a evangelisty

23. září – čtvrtek

sv. Pia z Pietrelciny, kněze (1887-1968)

 

Program bohoslužeb -  každý pátek v Karlíně ve 12.00 hod.

            Od 24.9.2010 včetně budou v Karlínském kostele bohoslužby též ve 12.00 hod. Večerní mše sv. zůstává.

 

Blahořečení Chiary Luce Badano

            Je možno sledovat na Tv-Noe v sobotu 25.9.2010 od 16.00 hod.

            Program pokračuje dále v 21:00  - Večer mladých s blahoslavenou Chiarou Luce Badano . V Aule Pavla VI. připravili mladí lidé z celého světa slavnostní setkání s programem věnovaným jejímu životu.

            Program je možno sledovat v Karlínském Farním domě.

 

            Kdo je Chiara Luce Badano? Byla dlouho očekávaným dítětem. Narodila se v Sasselu (Itálie) 29. října 1971 v prosté rodině a od malička byla vychovávaná ve víře. Vyrostla v krásné a nadané děvče, s nadšením se věnovala sportu. Měla mnoho přátel, pro řadu z nich byla mimořádnou kamarádkou.

            Patřila mezi Gen (Nová generace) v Hnutí fokoláre, které založila Chiara Lubichová. Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Ze všech sil se snažila z lásky plnit v každém okamžiku jeho vůli. Prohlubovala svůj vztah s Ježíšem a v každém člověku, v každém bližním se ho snažila poznat. Dávala přednost prostým, pokorným a chudým lidem a snila o tom, že bude jednou jako lékařka pracovat pro děti v Africe.

            V 17 letech ji postihl nádor kosti, nemoci čelí s důvěrou v Boží lásku. Často opakovala modlitbu: "Chceš-li to Ty, chci to i já". Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara Lubichová ji oslovovala "Chiara Luce" (Luce = Světlo). Chiara Luce svým vrstevníkům a kamarádům napsala poselství: "Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla - jako na Olympiádě - předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře využít."

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.