Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

Nedělní  STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

14. června 2009

Slavnost Těla a Krve Páně

24/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

        St: 17.30 h            So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení.

 

1.      čtení: Ex 24, 3-8

Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele.

 

            Odpověď k žalmu:

Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy.

 

            2. čtení: Žid 9, 11-15

   A proto on (Ježíš) je prostředníkem nové úmluvy. Svou smrtí dal dostiučinění za hříchy spáchané v době, kdy ještě platila dřívější úmluva. Tím se povolaným dostává splnění slibu o věčném dědictví.

 

            Evangelium: Mk 14, 12-16. 22-26

První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: "Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?"

 

Svátky v týdnu

15. června - pondělí

sv. Víta, mučedníka (*304)

19. června - pátek

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

20. června - sobota

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

Benefiční koncert        

            Klavírní recitál italského pianisty Paola Vergariho ve prospěch školáků a studentů v misii Fonjumetaw v Kamerunu se uskuteční
20. června 2009 ve 20 hod. v sále Martinů Lichtenštejnského paláce
v Praze.

 

Slavnost Těla a Krve Páně - Homilie Benedikta XVI. - 11.6.2009

            Svatý Jan Maria Vianney rád říkal svým farníkům: „Přistupujte k přijímání… Je pravda, že jej nejste hodni, ale potřebujete je“ (Bernard Nodet, Le curé d´Ars. Sa pense – Son coeur, vyd. Xaver Mappus, Paris 1995, str. 119).

            S vědomím, že v důsledku hříchů nejsme na patřičné úrovni, ale že se potřebujeme sytit láskou, kterou nám Pán nabízí ve svátosti eucharistie, obnovme tento večer naši víru ve skutečnou přítomnost Krista v Eucharistii.

            Tuto víru netřeba pokládat za samozřejmost! Dnes existuje riziko plíživé sekularizace i uvnitř církve a může vést k prázdnému a formálnímu eucharistickému kultu, k bohoslužbě oproštěné od oné účasti srdce, jež se vyjadřuje úctou a respektem k liturgii. Stále silnější je pokušení redukovat modlitbu na mělké a uspěchané momenty a přitom se nechat ovládat aktivitou a pozemskými starostmi.

            Až budeme za okamžik recitovat majestátní modlitbu Otče náš, budeme říkat: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ přirozeně s myšlenkou na denní chléb. Tato prosba však obsahuje něco hlubšího.

            Řecký výraz epioúsios, který překládáme jako „vezdejší“, by totiž mohl odkazovat také na chléb „nad-podstatný“, na chléb „světa, který přijde“. Někteří církevní otcové v tom spatřovali odkaz na Eucharistii, chléb věčného života, který je nám dán ve mši svaté, aby budoucí svět měl již od nynějška počátek v nás. Eucharistií tedy nebe přichází na zemi, zítřek Boha spadá do přítomnosti a čas je jakoby objat božskou věčností.                                                                                                                www.radiovaticana.cz

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook