Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

Nedělní  STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

7. června 2009

Slavnost Nejsvětější Trojice

23/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

        St: 17.30 h            So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.

 

1.      čtení: Dt 4, 32-34.39-40

Mojžíš řekl lidu: „Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha.“

 

            Odpověď k žalmu:

Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.

 

            2. čtení: Řím 8, 14-17

Svatý Pavel píše: „Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" ”

 

            Evangelium: Mt 28, 16-20

Ježíš přistoupil ke svým učedníkům a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.

 

Svátky v týdnu

11. června - čtvrtek

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

13. června - sobota

sv. Antonína z Padovy,

kněze a učitele církve (1195-1231)

 

Slavnost Těla a Krve Páně budeme ve farnostech slavit v neděli 14.6.2009

 

Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 11.6.2009 - katedrála

            U příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně 11. června 2009 bude
 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 17:00 hodin kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši svatou.

            Po bohoslužbě bude následovat eucharistické procesí, které půjde z katedrály k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

 

Pastýřský list o víře – (úryvek)

            Když se připravujeme na návštěvu Svatého otce, připravujeme se na velké setkání. Nejde jen o to, že se setkáme s velkou a významnou osobností. Setkáme se totiž s papežem i s těmi, kteří se shromáždí k bohoslužbám, především jako věřící lidé, tedy ve víře. Nespojí nás jen společný zájem nebo společné místo, na kterém se budeme nacházet, ale křesťanská víra. A doufám, že nás spojí také radost z této víry.

            Minulou neděli jsme slavili svatodušní svátky, slavili jsme tím také svou víru, dílo Ducha svatého v nás. Působení Ducha svatého stojí za vírou všech křesťanů, spojuje nás. Vnímáme však také, že nás naše víra dělá ve světě nějakým způsobem zvláštními. Dokonce se člověk může pro svou víru cítit mezi těmi, kdo ji nesdílejí, poněkud cize.

            Můžeme mluvit o určitém nebezpečí, že budeme vnímat sami sebe podle toho, jak nás vidí jiní: jako nějak zvláštní, „nenormální“, opožděné, slabé.

            roto potřebujeme uplatnit křesťanskou víru při pohledu sami na sebe i při pohledu na druhé. Sami sebe můžeme a máme vnímat jako ty, kteří jsou z nepochopitelných důvodů Bohem obdarováni darem víry.

            A druhé lidi, u kterých tento dar nevidíme, bychom měli pohlížet jako ty, kterých se Boží láska týká a dotýká. Všichni jsme stvořeni k obrazu a podobenství Božímu a za všechny lidi zemřel Ježíš. Po všech touží Bůh. Při tomto pohledu víry nám druzí lidé jaksi „zkrásní“. A Ježíšovo přikázání lásky, které se týká všech, se nám snad bude jevit snazší a pochopitelnější.

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook