Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

17. května 2009

6. neděle velikonoční

20/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

        St: 17.30 h            So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

 

1. čtení: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48  

Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha svatého. Slyšeli totiž, jak mluví (cizími) jazyky a velebí Boha.

 

            Odpověď k žalmu:

Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.

 

            2. čtení: 1 Jan 4, 7-10

V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

 

Evangelium: Jan 15, 9-17

To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.

 

 

Svátky v týdnu

20. května – středa

sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

21. května – čtvrtek

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Slavnost Nanebevstoupení Páně

            budeme Na Balkáně slavit v neděli  24. května.

 

Svatojánská sbírka na arcidiecézi   se koná v neděli 24. května.

 

Pastýřský list kardinála Miloslava Vlka k  40. výročí úmrtí služebníka Božího Josefa Berana, kardinála, arcibiskupa pražského

            .... Krásná výročí pana kardinála Berana neslavíme jen v dobovém společenském kontextu, ale i u vědomí, že počínaje 19. červnem tohoto roku o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vyhlašuje papež Benedikt XVI. mimořádný „Rok kněží“. Bude trvat až do 19. června roku příštího (2010), které bude 150. výročí úmrtí svatého faráře z Arsu, Jana Maria Vianneye.             Titul, který tomuto zvláštnímu roku dal sám Svatý otec, zní: „Věrnost Krista, věrnost kněze“. Papež tím poukazuje na absolutní prvenství milosti a zároveň též na nutnost přilnout k láskyplné svobodě s vědomím, že jméno lásky v čase je „věrnost“. Před očima nás kněží bude stát především svatý farář arský a jeho život s cílem vnitřní obnovy v radostném znovunalezení vlastní identity, bratrství vlastního kněžstva. Svatý otec navrhuje ve svém listě řadu krásných iniciativ. Jeho návrhy budeme konkrétněji v různých aktivitách rozpracovávat a realizovat.

            Tady nám může pomoci také bližší seznámení se životem našeho svědka věrnosti – kard. Berana, který jako rektor pražského semináře svým životem víc než 10 let formoval budoucí kněze. Věrnost, ke které vedl, pak stvrdil svědectvím v nesmírně těžkých situacích. K bližšímu pohledu na jeho život a svědectví mohou sloužit jeho životopisné knihy, o kterých jsem se zmínil.

            Všechny věřící zvu k modlitbám ve společenství církve, ve společenství se všemi svatými kněžími, zvláště se svatým farářem z Arsu, za posvěcení všech našich kněží. Nebojte se dovolávat i přímluvy kardinála Berana.

            Vezměme do svého srdce tyto veliké záležitosti naší diecéze – výročí kardinála Berana, jeho blahořečení, ale také celocírkevní úsilí roku posvěcení kněží…

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook