Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

10. května 2009

5. neděle velikonoční

19/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

        St: 17.30 h            So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou, a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

 

1. čtení: Sk 9, 26-31   

V té době měla církev pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.

 

            Odpověď k žalmu:

Aleluja. (Chvalme Pána)

 

            2. čtení: 1 Jan 3, 18-24

Svatý Jan píše: „A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.“

 

Evangelium: Jan 15, 1-8

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci

 

Svátky v týdnu

13. května – středa

Panny Marie Fatimské

14. května – čtvrtek

sv. Matěje, apoštola

16. května – sobota

sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

hlavního patrona Čech (+1393)

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého v Karlíně - pouť k břehu Vltavy V předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého (pátek 15.5.2009) po večerní mši svaté půjdeme již tradičně k Vltavě a poprosíme sv. Jana, aby se stal patronem „protipovodňových opatření“.

 

Bikerská mše - Harley Davidson Club Praha

            bude sloužena letos již podesáté v sobotu 16. května 2009 v 15 hod.

 

Oáza Karlín – sběr šatstva

přízemí Farního domu v Karlíně: pondělí 9-13 hod; čtvrtek 13-17 hod.

 

Konference o kardinálu Josefu Beranovi – 13.5.2009

            se koná při příležitosti 40. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana (17.5.1969) na půdě Katolické teolog. fakulty UK. Tentýž den v 10 hod. bude symbolicky zahájena stavba pomníku kardinála Berana. Základní kámen před budovou Katolické teologické fakulty UK v Dejvicích požehná kardinál Vlk.

 

Program konference: I. blok 13 – 13.30 hod.

Vstupní slovo - Miloslav kardinál Vlk

Úvodní slovo - Prof. PhDr. Ludvík Armbruster (děkan KTF)

Doc. ThDr. Martin Prudký (děkan ETF), Prof. ThDr. Jan B. Lášek (děkan HTF)

 

II. blok odborných referátů   13.30 – 14.50

Mgr. Jar. Šebek, Ph.D.: J. Beran v siločarách polit. a církevního vývoje 20. st.

Prof. ThDr. Karel Skalický, Th.D.: Osobnost Josefa kardinála Berana

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: Josef Beran – pastoralista

Mgr. Martin Vaňáč: Josef Beran a pražská katol. bohoslovecká fakulta

 

III. blok odborných referátů   15.15 – 16.35

ThDr. J. Hrdlička: J. Beran a spolupráce s ostatními církvemi po II. svět. válce

Stanislava Vodičková: Sledování J. Berana Státní bezpečností a jeho internace

Mgr. Pavlína Formánková, PhDr. Petr Koura: Propagandistické kampaně k církevním procesům v 50. letech 20. století

Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.: Příspěvek k některým aktivitám kardinála Berana v exilu. Londýnská cesta 1966

 

Úvodní slovo k výstavě          17 hod.  - ThDr. Petra Gabrielová, Th.D.

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; vojtech.suchanek@

Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook