Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

Nedělní  STRÁNKAz farnosti sv. Cyrila a Metoděje 
26. dubna 20093. neděle velikonoční 17/ 2009
 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán  Ne: 10.30 h        St: 17.30 h            So: 17.30 h
------------------------------------------------------------------------------------------- Z nedělní liturgie: Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 1. čtení: Sk 3, 13-15.17-19Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny."             Odpověď k žalmu:Aleluja. (To znamená: chvalme Pána)             2. čtení: 1 Jan 2, 1-5aPodle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: "Znám ho", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.            Evangelium: Lk 24, 35-48 Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám!" Svátky v týdnu
28. dubna – úterý sv. Ludvíka M. Grigniona, kněze (1673-1716)
29. dubna – středa sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církvepatronky Evropy (1347-1380)
30. dubna – čtvrtek sv. Zikmunda, mučedníka (+524)
1. května – pátek sv. Josefa, dělníka První pátek v měsíci
2. května – sobota sv. Atanáše, biskupa a učitele církve (295-373)
 Sbírka na zajištění  návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR             se koná tuto neděli 26.4.2009.  Arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání             se koná v sobotu 9. května 2009 v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami.
K účasti na této pouti zve kardinál Miloslav Vlk spolu s ostatními biskupy a ordináři všechny duchovní i věřící laiky.
Máme objednán autobus. Odjezd Na Balkáně v 8.45 hod; z Karlína v 9.00 hod.  Abychom žili„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“ Mt 24,42            ... tato slova též znamenají Pánův příchod na konci života každého člověka. Ostatně když člověk zemře, svět pro něj skončil. ...            Píše se 3. listopad 1974. V Santa Maria na jihu Brazílie skončilo duchovní setkání dvou set padesáti mladých lidí, z nichž většina pocházela z města Pelotas.            První autobus odjel se čtyřiceti pěti z nich. Zpívali si, byli plní radosti a lásky k Ježíši. Během cesty se některá děvčata společně modlila bolestný růženec a prosila Pannu Marii o věrnost Bohu až do smrti.            V jedné zatáčce se následkem technické závady autobus zřítil do padesátimetrové propasti a třikrát se převrátil. Šest děvčat zemřelo.Jedna z těch, které zůstaly na živu, o tom později řekla: „Viděla jsem smrt zblízka, ale neměla jsem strach, protože tam byl Bůh.“            Další se pak svěřila: „Když jsem si uvědomila, že se mohu hýbat, podívala jsem se z trosek na hvězdné nebe, klekla jsem si vedle těl svých kamarádek a modlila se. Bůh tam byl po našem boku…“ Tatínek jedné z obětí, Carmen Reginy, vyprávěl, že dcera často opakovala: „Tatínku, je krásné zemřít, odejdeme, abychom byli spolu s Ježíšem.“   
NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,
Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook