Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

29. března 2009

5. neděle postní

13/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

        St: 17.30 h            So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.

 

1. čtení: Jer 31, 31-34

Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem!

 

            Odpověď k žalmu:

Stvoř mi čisté srdce, Bože.

 

            2. čtení: Žid 5, 7-9

Svatý Pavel píše: „Ačkoli to byl Syn, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak (Kristus) dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají.”

           

Evangelium: Jan 12, 20-33

Ježíš řekl: „Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče oslav své jméno!” Tu se ozval hlas z nebe: "Oslavil jsem a ještě oslavím.“

 

Svátky v týdnu

5. dubna - Neděle

Květná neděle

 

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi – neděle 22. března 2009.

Vybralo se: Karlín 3500 Kč, Na Balkáně 1170 Kč.

 

Pobožnost křížové cesty v postní době

            v Karlíně - pátek v 18.00 hod; Na Balkáně  - neděle v 16.00 hod.

 

P. Karel Pilík - 2. výročí nebeských narozenin

            oslavíme při mši sv. ve středu 1. dubna 2009 v 12.00 hod. a v 18.30 hod. v karlínském kostele.

 

Mše k 4. výročí nebeských narozenin Pavla II.

            Dne 2. dubna v 18 hod. ve Vatikánské bazilice bude Svatý otec Benedikt XVI. předsedat liturgické slavnosti u příležitosti 4. výročí smrti Božího služebníka Jana Pavla II.

            Jak uvádí oznámení papežského ceremoniáře, mons. Guida Mariniho, na liturgii jsou zváni zejména mladí lidé římské diecéze, jako na součást přípravy na Světový den mládeže.

 

Sběr šatstva – Oáza Karlín

přízemí Farního domu v Karlíně, Křižíkova 57.

-          pondělí 9 – 13 hod.;         čtvrtek 13 – 17 hod.

            Prosíme o příspěvek na režii Farního domu.

 

Biskupové Kamerunu děkují papeži

            Yaoundé. Biskupové Kamerunu vydali tiskové prohlášení, ve kterém si stěžují na „špatný příklad podávání informací západních médiích, která se snažila zastřít opravdový význam papežovy cesty do Afriky omíláním polemik kolem užívání prezervativů“. Západní média – píší Kamerunští biskupové – „přehlížela podstatné aspekty papežova poselství o chudobě, smíření, spravedlnosti a pokoji“ a zbytečnými polemikami tak „zcela zamlčela životní drama mnoha Afričanů, umírajících hladem, nemocemi a v bratrovražedných válkách a zároveň přešla mlčením také mimořádné a často ojedinělé nasazení církve v Africe v boji proti AIDS.

            Avšak zatímco západní média význam papežovy cesty nepochopila, velmi dobře byl pochopen obyvateli Kamerunu, kteří papeže přijali s nadšením a radostí“. Věřící v Africe vědí, že Svatý otec „klade do středu pozornosti člověka a hlásá Krista“.                 (www.radiovaticana.cz)

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook