Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

5. dubna 2009

Květná neděle

14/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

        St: 17.30 h            So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.

 

1. čtení: Iz 50, 4-7

Pán, Hospodin, mi dal jazyk učedníka, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každého rána mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníků.

 

            Odpověď k žalmu:

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.

 

            2. čtení: Flp 2, 6-11

Svatý Pavel píše: „Ježíš Kristus, ačkoliv má Božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.”

           

Evangelium: Mk 14, 1-15, 47

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka. (Pašije)

Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: "Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže! " Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali:, ,Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže.

Bohoslužby o Velikonocích 2009 – Karlín:

 

  9. dubna  – čtvrtek

ZELENÝ ČTVRTEK

18.30 - mše sv.

10. dubna  – pátek

VELKÝ PÁTEK

     - den přísného postu

09.00 – ranní chvály

15.00 - kříž. cesta

18.30  - obřady

11. dubna – sobota

BÍLÁ SOBOTA

09.00 – ranní chvály

20.15  - vigilie

 

12. dubna – neděle

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

 9.00; 18.30

 

13. dubna – pondělí

Pondělí Velikonoční

 9.00

 

 

Na Balkáně:

 9. dubna  – čtvrtek

ZELENÝ ČTVRTEK

17.30  - mše sv.

10. dubna  – pátek

VELKÝ PÁTEK

     - den přísného postu

16.45 - kříž. cesta

17.30  - obřady

11. dubna – sobota

BÍLÁ SOBOTA

20.00  - vigilie

 

12. dubna – neděle

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

10.30

 

13. dubna – pondělí

Pondělí Velikonoční

10.30

 

 

Ve středu 8.4. 2009 nebude Na Balkáně mše sv.

 

Sbírka na Svatou Zemi  - můžete přispět během celého Velkého Pátku.

 

Misijní koláč

Minulou neděli jsme v kapli sv. Vojtěcha vybrali a na misie poslali

3079 Kč.  Díky všem, kteří pekli, zdobili, prodávali a též všem, kteří nakupovali a  nešetřili chválou ani penězi.                             (P.M.)

 

Z myšlenek Natálie Dallapiccola  (+ 1.4.2008)

- „Nejtěžším hříchem je nevěřit v Boží lásku. A to za jakýchkoli okolností: radostných, ale především bolestných.“ (4. 2. 2008,  opakovala to často)

 

- „Věřit v lásku, když vše jde dobře, je pěkné. Ale věříme-li v lásku, když vše jde špatně, Bůh je nám vděčný a my mu umožníme dovršit v nás Jeho záměr.“

 

- „Nebylo mi dobře… a klesla jsem na mysli… ale vše jsem spálila v Božím milosrdenství.“ (23. 1. 2008)

 

- V nemocnici: „Řekli mi, abych se dívala z okna na krásy Říma (bylo vidět kupoli chrámu Sv. Petra za ohnivého západu slunce). Neříkalo mi to nic. Přitahuje mne ukřižovaný (visící na zdi). V Něm nacházím nekonečné horizonty. Silně mne přitahují jeho tělesné i duchovní bolesti.“ (17. 2. 2008)

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook