Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

Nedělní  STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

14. prosince 2008

3. neděle adventní

47/ 2008

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

        St: 17.30 h              So: 17.30 h

---------------------------------------------------------------------------------------------

            Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou narození tvého Syna a prosíme tě: Dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.

 

1.      čtení: Iz 61, 1-2a. 10-11

Duch Pána, ( duch ) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.

 

            Odpověď k žalmu:

Velebí má duše Pána.

 

            2. čtení: 1 Sol 5, 16-24

Svatý Pavel píše: Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte ( Bohu ). Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši..“

 

                Evangelium: Jan 1, 6-8. 19-28

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan (Křtitel). Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.“

 

Adventní ranní chvíle (roráty)

            V Karlíně – po, st-pá od 7.30  hod. adventní písně a modlitby

                                                sobota 8.00 hod se mší sv.

            Na Balkáně: každou středu od 6.30 hod.;  po dobu adventu nebude ve středu mše sv. večer, ale ráno při rorátech.

 

Oáza - sběr šatstva    je zastaven od 15.12. 2008 do 5.1.2009.

 

Církev není organizace, ale organismus    - Benedikt XVI. 10.12.2008

            … Nyní se však klade otázka: Jak můžeme my vstoupit do tohoto nového začátku, do těchto nových dějin. Jak tyto nové dějiny přicházejí ke mně? S těmi prvotními zamořenými dějinami jsme nevyhnutelně spojeni naším biologickým původem tím, že jsme součástí jednoho těla jediného lidství. Jak ale vzniká společenství s Ježíšem, nové zrození nového lidstva? Jak Ježíš vstupuje do mého života, do mé existence? Základní odpověď svatého Pavla a celého Nového zákona zní: skrze Ducha svatého. Nastávají-li první dějiny takříkajíc biologicky, ty druhé přicházejí s Duchem svatým, Duchem zmrtvýchvstalého Krista. Tento Duch stvořil o Letnicích počátek nových dějin, nové společenství, církev, Kristovo tělo.

 … V šesté kapitole listu Římanům promlouvá svatý Pavel velmi hluboce o křtu: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.“(6,3-4). V této katechezi, samozřejmě, nemohu zacházet do podrobné interpretace tohoto nesnadného textu. Chtěl bych poukázat pouze na tři věci. Sloveso být pokřtěn je v trpném rodu. Nikdo nemůže pokřtít sám sebe. Potřebuje druhého. Nikdo se nemůže stát křesťanem sám od sebe, stát se křesťanem je v trpném rodu. Pouze od druhého se můžeme stát křesťany. A tím druhým, který z nás činí křesťany a dává nám dar víry, je v první řadě společenství věřících, církev. Od církve dostáváme ve křtu víru a bez toho, že bychom se nechali formovat tímto společenstvím, se křesťany nestaneme. Autonomní křesťanství je protimluv. Nejprve je tedy společenství, ale také toto společenství nejedná samo ze sebe a podle svých vlastních idejí a přání. Také toto společenství žije v trpném rodě. Jedině Kristus může tvořit církev, Kristus je pravým dárcem svátostí. Toto je první bod. Nikdo nekřtí sám sebe. Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe. Jako křesťané jsme učiněni. ….                                                            www.radiovaticana.cz

 

Výročí Nedělní stránky – začali jsme 14. rok …

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8.00-20.00 hod.