Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

15. listopadu 2009

33. neděle v mezidobí

45/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

 St : 17.30 h;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra: vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

 

1. čtení: Dan 12, 1-3    

Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, jaký nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize.

 

            Odpověď k žalmu:

Ochraň mě Bože, neboť se utíkám k tobě.

 

            2. čtení: 1 Žid 10, 11-14. 18

Avšak Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se na vždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, 'až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož'.

 

            Evangelium: Mk 13, 24-32

Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec."

 

 

Svátky v týdnu

16. listopadu - pondělí

sv. Markéty Skotské (1046-1093)

17. listopadu - úterý

sv. Alžběty Uherské, řeholnice (1207-1231)

21. listopadu - sobota

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. listopadu - neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Úterý 17.11.2009 - mše sv. bude v Karlíně v 9.00 hod.

 

Mše svatá ke svátku 17. listopadu

            V úterý 17. listopadu 2009 se od 19.00 hodin v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu bude slavit slavnostní bohoslužba k poděkování za 20 let svobody. Promluví Mons. Tomáš Halík a zazní Te Deum Marc-Antoina Charpentiera pod vedením Roberta.

 

Kardinál Vlk vzpomene na Josefa Luxe

            Ve středu 18. listopadu 2009 bude kardinál Miloslav Vlk od 7.30 hodin v kostele sv. Josefa na Malé Straně slavit mši svatou k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe.

 

Příprava na svátost biřmování

            začne v neděli 22. listopadu po večerní mši sv. – tedy v cca 19.45 hod. ve Farním domě Křižíkova 57.

 

Společné udělování svátosti nemocných

            Také letos bude možnost přijmout svátost nemocných společně při bohoslužbě. Je třeba se dopředu přihlásit. Svátost se bude udělovat:

V Karlíně – v pátek 27. listopadu při večerní mši sv. v 18.30. hod.

Na Balkáně – v sobotu 28. listopadu při večerní mši sv. v 17.30 hod.

 

Změna bohoslužeb Na Balkáně

            od 1. neděle adventní 2009 bude nedělní mše sv. v 10.45 hod.

 

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook