Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

8. listopadu 2009

32. neděle v mezidobí

44/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

 St : 17.30 h;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

                Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

 

1. čtení: 1 Král 17, 10-16

Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše.

 

            Odpověď k žalmu:

Veleb, duše má, Hospodina.

 

            2. čtení: Žid 9, 24-28

A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud, podobně je tomu i u Krista: když byl jednou podán v  oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí, objeví se podruhé - ne už pro hříchy - ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají.

 

            Evangelium: Mk 12, 38-44

Potom se (Ježíš) posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů.

 

 

Svátky v týdnu

 9. listopadu - pondělí

Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu - úterý

sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (+461)

11. listopadu - středa

sv. Martina, biskupa (316-397)

12. listopadu - čtvrtek

sv. Josafata, biskupa a mučedníka (1580-1623)

13. listopadu - pátek

sv. Anežky České, panny (1211-1282)

 

Příprava na svátost biřmování

            začne v neděli 22. listopadu po večerní mši sv. – tedy v cca 19.45 hod. ve Farním domě Křižíkova 57.

 

Benedikt XVI. listem poděkoval vřelé přijetí v České republice

            Papež Benedikt XVI. zaslal kardinálu Miloslavu Vlkovi dopis (9.října), kterým mu ještě jednou poděkoval za "vřelé přijetí a milou pohostinnost", jenž se mu dostalo během jeho pobytu v České republice od věřících pražské arcidiecéze. Děkovný dopis zaslal také papežský ceremonář Mons. Guido Marini (14.října).

Svatý otec v listě požádal, aby jeho "vděčné a srdečné uznání" bylo tlumočeno všem, kdo se podíleli na přípravě jeho návštěvy, představitelům veřejného života a všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k příjemnému pobytu. Také papežský ceremonář Guido Marini poděkoval všem, kdo se zapojili do organizace návštěvy. Plné znění obou listů bylo zveřejněno 4.listopadu na stránkách www.apha.cz.

            O třídenní apoštolské návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice vyšla také kniha v Karmelitánském nakladatelství. Kromě množství fotografií, přináší publikace také všechny proslovy, homilie a pozdravy papeže Benedikta XVI. Mimoto v ní najdete také proslovy prezidenta České republiky Václava Klause, kardinála Miloslava Vlka, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy České biskupské konference arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého, rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, zástupce studentů akademické obce Jaroslava Lormana a pozdrav zástupce mládeže Vladislava Janouškovce.

 

Změna bohoslužeb Na Balkáně

            od 1. neděle adventní 2009 bude nedělní mše sv. v 10.45 hod.

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook