Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

1. listopadu 2009

Slavnost Všech svatých

43/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

 St : 17.30 h;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

            Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tvojí svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování.

 

1. čtení:  Zj 7, 2-4.9-14

Hle veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, oděni bílým rouchem, s palmami v rukou ...

 

Odpověď k žalmu:

Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

 

2. čtení:  1 Jan 3, 1-3

Víme však, že až se Bůh ukáže, budeme mu podobní, a proto Ho budeme vidět tak, jak je.

 

Evangelium:  Mt 5, 1-12a

Blahoslavení chudí v duchu; blahoslavení plačící; blahoslavení tiší, blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti; blahoslavení milosrdní; blahoslavení čistého srdce; blahoslavení tvůrci pokoje; blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost.

 

Svátky v týdnu

2. listopadu – pondělí

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. listopadu – úterý

sv. Martina de Porres, řeholníka (1579-1639)

Výročí posvěcení Farního domu v Karlíně (2001)

4. listopadu – středa

sv. Karla Boromejského, biskupa (1538-1584)

6. listopadu  - pátek

1. pátek v měsíci

 

V pondělí 2. listopadu  na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé budou bohoslužby v kostele následovně:   
V Karlíně:                                9.00 hod.         18.30 hod.

Na Balkáně                             17.30 hod.

 

Sbírka na misie:  vybrali jsme v Karlíně 4.400,- a Na Balkáně 1.600,-.

 

Sbírka na charitu       se koná  tuto neděli 1. listopadu

 

Poutní slavnost sv. Karla Boromejského

            oslavíme v kapli jemu zasvěcené, ve Vítově ulici č. 12.

v úterý 3. listopadu v 18.30 hod.

Po mši sv. bude menší občerstvení v klášteře sester salesiánek.

 

Odpustky pro duše v očistci

            1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek {sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce} je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

            Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

Requiem za Jana Palacha (česká premiéra)

            pořádá velvyslanectví ČR v Lucemburku aj. v neděli 1. listopadu v 19.45 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Viz plakát v předsíni kostela.

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook