Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

Nedělní  STRÁNKAz farnosti sv. Cyrila a Metoděje 
25. října 2009Misijní neděle 42/ 2009
 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán  Ne: 10.30 h St : 17.30 h;      So: 17.30 h
-------------------------------------------------------------------------------------------            Bože, tys učinil svou církev znamením a nástrojem spásy, aby se Kristovo vykupitelské dílo uskutečňovalo až do konce věků; probouzej ve svých věřících vědomí odpovědnosti za spásu světa, ať se ze všech národů shromažďuje a roste tvůj lid a vytváří jedinou rodinu. 1. čtení: Iz 2, 1-5Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách. … Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.             Odpověď k žalmu:Budete mými svědky, až na konec země.             2. čtení: Řím 10, 9-18Tak to stojí v Písmu: „Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci.“ Evangelium: Jan 17, 11b. 17-23Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. … Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.“    Svátky v týdnu
28. října – středa sv. Šimona a Judy, apoštolů
31. října – sobota sv. Wolfganga, biskupa (924-994)
1. listopadu – neděle Slavnost Všech Svatých
 Sbírka na misie         bude v Karlíně tuto neděli.  Requiem za Jana Palacha (česká premiéra)            pořádá velvyslanectví ČR v Lucemburku aj. v neděli 1. listopadu v 19.45 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Viz plakát v předsíni kostela.  Dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k misijní neděli 2009             ... Zdá se neuvěřitelné, že podle organizace UNICEF každý šestý člověk na naší planetě, z toho 400 milionů dětí, bojuje denně s nedostatečným přístupem k vodě. Každý třetí člověk dokonce nemá ani běžnou toaletu. Velké množství obyvatel rozvojových zemí neustále trpí nebo umírá na choleru a břišní tyfus, což jsou nemoci pocházející z nekvalitní vody.            Právě Papežská misijní díla nemalou měrou přispívají k zlepšení celé situace. V poselství k Misijní neděli Svatý otec Benedikt XVI. jejich působení oceňuje a prosí, aby rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království a pro podporu misionářů...            Mám radost, že prosba sv. Otce o podporu misií nachází v naší zemi stále větší odezvu. Každým rokem se zvyšují i finanční dary od Vás - dobrodinců. Je úžasné, že za loňský rok jste věnovali téměř 30 milionů Kč!             Prostřednictvím Papežských misijních děl pomáháte stavět a opravovat kostely, kaple a fary, řeholní domy a bohoslovecké semináře, školy a formační centra, nemocnice i sirotčince.            Z naší vlasti jsme za uplynulý rok sponzorovali projekty např. v Angole, Zambii, Ugandě, Malawi, Indii, Papui-Nové Guineji a Bangladéši. Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola jsme přispěli na bohoslovce do 17 seminářů. V rámci 61 projektů Papežského misijního díla dětí jsme podpořili téměř 200 tisíc chudých dětí a dary z loňské Misijní neděle na Papežské misijní dílo šíření víry byly velkou pomocí pro 10 misijních diecézí. Ze všech těchto míst rád vyřizuji ujištění o denních modlitbách za dobrodince.                                                                                                                                            P. Jiří Šlégr 
NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,
Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook