Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

13. září 2009

24. neděle v mezidobí

37/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

 St : 17.30 h;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Z nedělní liturgie:

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

 

1. čtení: Iz 50, 5-9a

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já s nezdráhal, necouvl nazpět.

 

            Odpověď k žalmu:

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

 

            2. čtení: Jak 2, 14-18

Svatý Jakub píše: „Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se.“ - ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné?

           

Evangelium: Mk 8, 27-35

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, … jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“

Svátky v týdnu

14. září – pondělí

Povýšení svatého kříže

15. září – úterý

Panny Marie Bolestné

mše. sv. v Karlíně – Vítkova 22

16. září – středa

sv. Ludmily, mučednice (860- 921)

19. září – sobota

sv. Januária, biskupa a mučedníka (4.stol)

 

Výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha na Balkáně (70)

            budeme slavit v neděli 20. září při mši sv. v 10.30 hod.

 

Zlatá Praha – neděle 20.9.2009 v 16.00 hod

            v zasedacím sále úřadu MČ Praha 5 (naproti vchodu do kostela sv. Václava). Téma: Benedikt XVI. v České republice.

 

Benedikt XVI. přiveze dar Pražskému Jezulátku

            První kroky Benedikta XVI. v České republice povedou k Pražskému Jezulátku v chrámu Panny Marie Vítězné. Podobně jako mnozí před ním i on předá Pražskému Jezulátku svůj dar. Je starobylým zvykem darovat Jezulátku šaty. Darem Benedikta XVI. ale bude korunka. Přibude ke dvěma předchozím z roku 1767 a z počátku 19. století.

            Převor karmelitánů u Pražského Jezulátka P. Petr Šleich k tomu říká: "Korunovace papežskou korunkou je nejvyšším liturgickým projevem úcty, jaký lze Jezulátku prokázat".

 

K nastávající návštěvě Benedikta XVI. v ČR

            „Zanedlouho se papež znovu vydá na cestu, bude to krátká, ale intenzivní návštěva České republiky, ve dnech 26. až 28. září. Papež zavítá do srdce Evropy, do země se starobylou a velkou kulturní tradicí, ke které křesťanství podstatně přispělo, do země, která si v těchto dnech připomene dvacet let od pádu komunistického režimu a mírového znovuzrození demokracie, do země, kde je sekularizace tak rozšířená, že náboženskou praxi vykonává jen menšina. Poselství, která Svatý otec může adresovat věřícím a všem lidem dobré vůle v takové zemi, jsou mnohá a silná. Jistě mezi nimi bude povzbuzení pro živou a odvážnou církev v jejím vydávání svědectví, aby uměla šířit naději a solidární milosrdnou lásku ve svém okolí, zejména v mladých generacích. Bude tu pozvání k srdečnému ekumenismu, který dá důvěryhodnost a hloubku přínosu věřících k vytváření budoucnosti v sekularizované společnosti.          P. Lombardi, tiskový mluvčí Benedikta XVI.

           

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook