Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

 

Nedělní  STRÁNKA

 

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

 

 

6. září 2009

23. neděle v mezidobí

36/ 2009

 

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

Ne: 09.00 h;     18.30 h

 Po, St, Čt, Pá: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

 Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kaple sv. Vojtěcha – Balkán

 

Ne: 10.30 h

 St : 17.30 h;      So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

 

1. čtení: Iz 35, 4-7a

Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti.

 

     Odpověď k žalmu:

Veleb duše má Hospodina.

 

         2. čtení: Jak 2, 1-5

Svatý Jakub píše: „Moji bratři s vírou v našeho … Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen.

 

         Evangelium: Mk 7, 31-37

K Ježíšovi přivedli hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl a s povzdechem k nebi řekl: „Effatha!“, to znamená: otevři se! A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně.

 

Svátky v týdnu

8. září – úterý

Narození Panny Marie

Mše sv. v Karlíně v 18.30 hod.

12. září – sobota

Jména Panny Marie

 

Denně SMS od papeže

                Biskupství brněnské připravilo projekt nazvaný "Denně SMS od papeže". Jednotlivci, kteří se zajímají o osobnost Benedikta XVI. a chtějí se připravit a "naladit" na jeho návštěvu v ČR, mohou každý den dostat jednu myšlenku Svatého otce prostřednictvím SMS, a to od 5. do 25.9.2009 včetně.

                Aktivace (objednání) služby: Ze svého mobilního telefonu zašlete SMS ve tvaru PAPEZ SMS ANO na číslo +420 736 301 599. Tato aktivace vás bude stát cenu jedné SMS dle vašeho tarifu. Denní zasílání zpráv je již zdarma.

                Jednotlivé citáty budou s jednodenním zpožděním zveřejňovány na stránkách www.biskupstvi.cz/papezvbrne, včetně uvedení citace (název díla, číslo odstavce).

 

5. pastýřský list k zahájení novény před návštěvou Svatého otce Benedikta XVI.

 

Drazí bratři a sestry,

návštěva Svatého otce Benedikta XVI. se již velmi přiblížila.  ... Proto Vás dnes zveme k novéně, devítidenní intenzívní modlitbě a závěrečné duchovní přípravě na setkání s hlavou naší církve. ...

                Novéna je vyhlášena na dobu od 8. do 16. září. Začne na svátek Narození Panny Marie a skončí na svátek sv. Ludmily. Obě dvě ženské postavy, Panna Maria a sv. Ludmila, mají jednu společnou vlastnost. První z nich je branou, kterou k celému lidstvu přišel Boží Syn. Panna Maria stojí u okamžiku počátku nové éry, éry Evangelia. Druhá stojí u počátku nové éry dějin v životě našeho národa. Sv. Ludmila přijala zvěst svatých Cyrila a Metoděje, kteří otevřeli život z Evangelia našim předkům a celému Slovanstvu. Vložme tedy svou touhu po obnově tohoto daru do jejich ochrany.

                ... Svět a možnosti lidské společnosti se rychle vyvíjejí. Vstupujeme do světa nových možností a to, podle našeho soudu, vyžaduje trochu jiné, zralejší lidi, lidi ukázněné, rozumné a zodpovědné. Nová doba klade před lidskou společnost velké a nové úkoly a ty žádají nové lidi.

                ... Zlo dnes útočí na lidskou důstojnost, na samu podstatu lidství. Chce z lidí udělat bezduché otroky konzumních systémů, kteří se změní v šelmy a vytvoří na zemi peklo. Stůj co stůj tomu chceme zabránit. S Boží pomocí se to podaří, vždyť, jak říká verš žalmu: Když Bůh v své síle povstane, dav nepřátel se rozvane. (Ž 68, 2-3). Buďte proto dobré mysli. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31). Se sv. Pavlem opakujeme: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! … Pán je blízko. (Fil 4, 4-5).

                Za to prosme v novéně, kterou začneme toto úterý.

T             ak žehnáme Vám, Vašim rodinám a přátelům, tak žehnáme celé naší vlasti.

                Miloslav kard. Vlk, arcibiskup pražský spolu s ostatními biskupy Čech a Moravy

 

NEDĚLNÍ STRÁNKA – týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně,

Křižíkova 57, 186 00 Praha 8  Karlín, tel. 224 815 953, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Stránku připravil. P. Miroslav Cúth a Vojtěch Suchánek. ISSN 1213-6786.

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook