Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

24. listopadu 2019

Ježíše Krista Krále

47/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 17.30 h;

       Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu.

1. čtení: 2 Sam 5, 1-3

O pomazání Davida za krále nad vyvoleným lidem.

Odpověď k žalmu:

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

2. čtení: Kol 1, 12-20

Svatý Pavel píše: „On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.“

Evangelium: Lk 23, 35-43

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Druhý ho však okřikl: "Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého." A dodal: "Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království." Odpověděl mu: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."

Svátky v týdnu

pondělí   25. listopadu

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice (289-307)

sobota   30. listopadu

sv. Ondřeje, apoštola

neděle   1. prosince

1. neděle adventní

Společné udělování svátosti nemocných

V Karlíně    –  v pátek 29. listopadu při mši sv. v 12.00 hod.

Na Balkáně –  v sobotu 30. listopadu při mši sv. v 17.30 hod.

Papež v Japonsku

                … se krátce po příjezdu setkal s členy Japonské biskupské konference.

                Tato instituce sdružující pastýře tří arcidiecézí a 13 japonských diecézí byla ve svém zárodku ustanovena v roce 1941. V jejím čele stojí v této chvíli arcibiskup Nagasaki Joseph Mitsuaki Takami. Do katolické církve patří v Japonsku 536 tisíc pokřtěných, což znamená necelé půl procenta obyvatel (0,42% ze 126 milionů), k nimž je však třeba připočíst dalších asi 600 tisíc věřících přistěhovalců. Katolické komunity se soustředí do oblasti zahrnující ostrůvek Hirado při Kjúšú, souostroví Goto a město Nagasaki. Primát co do počtu katolíků stále drží Tokio, kde vešli ve známost zejména díky prestižní Sophia University spravované jezuity.

… U příležitosti návštěvy však došlo k jiné významné změně: „Před několika dny jsme se dozvěděli, že vláda konečně přistoupila na změnu v interpretaci postavy Svatého otce. Zatímco doposud byl papež označován za „vládce zákona“ (tedy státníka), nyní byl označen za „vládce věrouky“, totiž za duchovního a morálního vůdce na univerzální úrovni,“ uvedl otec Joseph Naoki Momma, který je generálním koordinátorem církevních médií a jedním z organizátorů papežské návštěvy.

                František zmínil také nové tristní fenomény současné společnosti, jako samota a beznaděj a s tím související nárůst sebevražd, šikany i nových druhů vnitřní dezorientace a odcizení.

                „Toto vše postihuje především mladé lidi! Vybízím vás, abyste věnovali především jim a jejich potřebám zvláštní pozornost a snažili se vytvářet prostory, ve kterých by se kultura výkonnosti, užitečnosti a úspěšnosti otevírala kultuře nezištné a dobročinné lásky, schopné nabízet všem, nejenom těm, kdo již se již společensky prosadili, možnost šťastného a vydařeného života. Spolu s horlivostí, myšlenkami a energií, kterou kromě dobré formace a doprovázení můžete poskytovat, mohou být vaši mladí lidé významným zdrojem naděje pro jejich vrstevníky a dosvědčovat živou křesťanskou lásku.“                  www.radiovaticana.cz

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook