Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

17. listopadu 2019

33. neděle v mezidobí – Den Bible

Světový den chudých

46/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 17.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra: vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

                1. čtení: Mal 3, 19-20a

Ale vám, kdo ctíte mé jméno - praví Hospodin zástupů - vzejde slunce spravedlnosti, které má záchranu na svých křídlech.

                Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.

                2. čtení: 2 Sol 3, 7-12

Svatý Pavel píše: „Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikázali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není.“

                Evangelium: Lk 21, 5-19

Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví.

Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.

Svátky v týdnu

pondělí 18. listopadu

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

čtvrtek 21. listopadu

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

pátek   22. listopadu

sv. Cecílie, panny a mučednice (3. stol.)

sobota 23. listopadu

sv. Klementa I., papeže a mučedníka (1. stol.)

Papež inauguroval novou noclehárnu pro bezdomovce, má “šokovat svou krásou”

                Navzdory hustému dešti se papež František v pátek v podvečer vypravil na Svatopetrské náměstí, kde je od začátku týdne v provozu zdravotní středisko. V několika propojených obytných kontejnerech mají chudí zdarma přístup k celé škále lékařských vyšetření a laboratorních testů. V minulém roce využilo těchto služeb přes 2 tisíce lidí.

                Odtud se papež odebral do nedalekého paláce Migliori, pojmenovaného po původních vlastnících, kteří v roce 1930 věnovali prestižní sídlo Svatému stolci. Ve čtyřpatrové budově při Berniniho kolonádě donedávna sídla ženská řeholní kongregace. Po odchodu sester objevil pustnoucí palác kardinál Krajewski. Z jeho iniciativy papež František rozhodl o dalším určení paláce. Nově restaurované prostory nabízejí 50 míst pro muže a 15 pro ženy. Hovoří papežský almužník, kardinál Konrad Krajewski:

                „Papež okamžitě rozhodl, že budova bude noclehárnou, která má šokovat krásou. Podobně jako byl marnotratný syn šokován tím, že na něho otec čekal a dal mu všechno, co je nejlepší. Nejprve jsme tedy shromáždili skupinu bezdomovců: zedníky, truhláře atd. A oni tento dům obnovili. Nyní už je otevřený, od čtvrtka v něm bydlí první hosté. Jeden z nich žil šest let na ulici. Chceme, aby se ptali: „Kdo jsem já, abych byl přijímán v tak krásných místnostech.“ Ti, kdo sem včera přicházeli, říkali: „To asi nebude pro nás, ten kněz si asi spletl budovu.“

                Kardinál Krajewski zdůrazňuje, že lidé přicházející do noclehárny nesmějí být opilí, což neznamená, že by nemohli být poznamenáni závislostí na alkoholu. Pomoci mohou využívat, jak dlouho budou potřebovat, časové limity nebyly stanoveny. Během dne je noclehárna zamčená, k dispozici však jsou hostinské pokoje pro denní pobyt. Na dvou patrech jsou ložnice a pro ženy je vyhrazeno zvláštní křídlo, říká kardinál Krajewski.

                „Mnoho nábytku jsme dostali z hotelu Hilton. Máme tu počítačový sál. Ve všem budou podporováni dobrovolníky z Komunity Sant´Egidio, kterým byla tato noclehárna svěřena do péče. Na druhém patře je veliká jídelna, která pojme asi 80 lidí, a obrovská kuchyně, v níž se vaří také jídlo pro lidi z ulice. Rozdáváme ho v úterý, ve čtvrtek a v neděli na vlakových nádražích. Můžeme ubytovat 50 lidí ve velmi komorních podmínkách. Vše je ale připraveno tak, aby v případě nepříznivého počasí, mohla být instalována patrová lůžka. Takto bude možné uhostit 100 lidí. V každém pokoji je obraz, výborná postel, při každém lůžku stolek s lampičkou, aby vše bylo skutečně jako doma.“

                Papežský almužník plánuje, že budova bude na svůj provoz vydělávat. Z terasy paláce Migliore je totiž nádherný pohled na Vatikánskou baziliku. „Terasu chceme pronajímat novinářům. Když budou chtít natáčet ve Vatikánu, mohou vést rozhovory na naší terase, která se téměř dotýká kupole sv. Petra. To, co by jinak zaplatili za povolení, nechají noclehárně na provoz.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook