Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

10. listopadu 2019

32. neděle v mezidobí

45/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 17.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

1. čtení: 2 Mak 7, 1-2.9-14

Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit božské zákony otců.”

Odpověď k žalmu:

Hospodine, slyš modlitbu mou.

2. čtení: 2 Sol 2, 16-3, 5

Svatý Pavel píše: „Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od zlého. Spoléháme na vás, že s pomocí Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.“

Evangelium: Lk 20, 27-38

A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána‚ Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým‘. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.

Svátky v týdnu

pondělí 11. listopadu

sv. Martina, biskupa (316-397)

úterý     12. listopadu

sv. Josafata, biskupa a mučedníka (1580-1623)

středa   13. listopadu

sv. Anežky České, panny (1211-1282)

pátek     15. listopadu

sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve (+1280)

sobota   16. listopadu

sv. Markéty Skotské (1046-1093)

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi – se koná tuto neděli 10.11.2019.

Program Národní pouti v Římě

                               Pondělí 11. 11. 2019

                11.00 Modlitba českých a moravských biskupů a společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv.

                15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v bazilice Santa Maria Maggiore

                               Úterý 12. 11. 2019 - den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

                10.00 Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.

                18.00 Reprezentativní koncert "České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.

                               Středa 13.11.2019 - svátek sv. Anežky České

                9.30 Generální audience u papeže Františka - Svatopetrské náměstí ve Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné

                15.00 Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále

                Po návratu z Říma v sobotu 16. listopadu, v předvečer státního svátku, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 hodin, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook