Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

3. listopadu 2019

31. neděle v mezidobí

44/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 17.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

1. čtení: Mdr 11, 22-12,2

Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal …

Odpověď k žalmu:

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

2. čtení: 2 Sol 1, 11-2,2

Svatý Pavel píše: „Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra aby se projevovala skutky.“

Evangelium: Lk 19, 1-10

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: ”Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!”

Svátky v týdnu

pondělí 4. listopadu

sv. Karla Boromejského, biskupa (1538-1584)

sobota 9. listopadu

Posvěcení lateránské baziliky (324)

Poutní mše sv. u sv. Karla Boromejského - Vítkova ulice 12

                budeme slavit v úterý 5. 11. 2019 v 18.30 hod.

                Hlavním celebrantem bude biskup Karel Herbst.

Srdečně zvou sestry Salesiánky.

Dotazování na smrt obohacuje náš život,

                připomíná papež František ve videoposelství, jímž se obrátil na účastníky světového kongresu mládeže, který ve čtvrtek večer skončil v mexickém hlavním městě.

                „Otázka smrti je také otázkou života a snad největší lidská zodpovědnost spočívá v tom, že udržujeme otázku smrti otevřenou, abychom tak neuzavřeli ani otázku života“. Možná to zní paradoxně, ale teprve smrt umožňuje životu, aby zůstal naživu. Teprve finále povoluje, aby byl sepsán příběh, namalován obraz, aby se dvě těla objala. Ovšem pozor, finále nestojí jenom na konci. Možná bychom měli věnovat pozornost každému malému finále v dennodenním životě“. Vědomí takového okamžiku nás totiž propojuje s věčností.

                Smrt staví člověka před nemožnost všechno poznat a pochopit, být vším. Políčkuje naši iluzi o všemohoucnosti a učí nás, abychom se v životě vztahovali k mystériu. Zároveň nás učí „důvěře, v níž můžeme skočit do prázdna a poznat, že se nikam nepropadneme, protože odjakživa a navždy je tu někdo, kdo nás podrží, a to před koncem i po něm“. Otázky po smrti se dnes často „umrtvují“.           V uspořádání dnešního světa nezbývá prostor pro otevřené otázky. „Ve světě, který zbožňuje nezávislost a seberealizaci, není místo pro druhého. Svět projektů a nekonečného zrychlování nepřipouští jakékoli přerušení. Zotročená západní kultura tak pokouší sama sebe utlumit, aby zapomněla na to, že se jednou zastaví.“

                Podle Svatého otce existují tři druhy smrti, které nás vyprazdňují, a tak naplňují život: „Smrt každého okamžiku, smrt našeho ega a smrt světa, který ustupuje před novým světem. Jestliže smrt nemá poslední slovo, pak jedině proto, že jsme se v životě naučili umírat za druhé“,

                V těchto dnech, kdy bohužel kolují také negativní poselství o smrti a zemřelých, vás vyzývám, abyste, pokud je to možné, nezanedbávali návštěvu hřbitova s modlitbou. Bude to úkon víry.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook