Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

27. října 2019

30. neděle v mezidobí

43/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 17.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.

                1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a

Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo.

                Odpověď k žalmu:

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

                2. čtení: 2 Tim 4,6-8.16-18

Svatý Pavel píše: „Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.“

                Evangelium: Lk 18,9-14

Celník … neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‘Bože, buď milostiv mně hříšnému!’ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

Svátky v týdnu

pondělí - 28. října

sv. Šimona a Judy, apoštolů

úterý    - 29. října

bl. Marie Restituty Kavkové,

panny a mučednice (1894-1943)

čtvrtek - 31. října

sv. Wolfganga, biskupa (924-994)

pátek - 1. listopadu

Slavnost Všech svatých

Karlín 12.00 h. a 18.30 h; Na Balkáně – 17.30 h.

sobota 2. listopadu

Vzpomínka na všechny věrné Zemřelé

Karlín 12.00 h; Na Balkáně 17.30 h.

Odpustky pro duše v očistci

                1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek {sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce} je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

                Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

O Skutcích apoštolů - Bůh otevřel bránu k víře pohanům – pap. František 23.10

                V knize Skutků apoštolů se vynořuje přirozenost církve, která není nějakým opevněním, nýbrž stanem, jehož prostor lze rozšiřovat, aby se tam vešli další a mohli vstoupit všichni. Buď je církev „vycházející“ anebo není církví; buď je na cestě a stále se rozšiřuje anebo není církví.

                Je „církví otevřených dveří“ (Evan. gaud., 46), neustále otevřených dveří.

                Kdykoli v tomto městě nebo ve svojí předchozí diecézi spatřím kostelík, který je zavřený, vnímám to jako špatné znamení. Kostely mají mít dveře stále otevřené, protože jsou symbolem církve, která je neustále otevřená.

                Církev „je povolána k tomu, aby byla vždycky otevřeným domem Otcovým [...], aby se někdo, kdo chce následovat hnutí Ducha a přiblížit se Bohu, nesetkal s chladem zamčených dveří“            (www.radiovaticana.cz)

Poznáváme mši svatou – Příprava chleba a vína – po položení darů na oltář

                „S duší pokornou            a se       srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí.“          

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook