Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

13. října 2019

28. neděle v mezidobí

41/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 18.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

                1. čtení: 2 Král 5, 14-17

Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý.

                Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu píseň novou

                2. čtení: 2 Tim 2, 8-13

Svatý Pavel píše z vězení: „Mysli na Ježíše Krista, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Krista Ježíše.“

                Evangelium: Lk 17, 11-19

Ježíš na to řekl: “Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"
A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila."

Svátky v týdnu

úterý - 15. října

sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve (1515-1582)

středa - 16. října

sv. Hedviky (1174-1243)

sv. Markéty Maria Alacoque (1647-1690)

čtvrtek - 17. října

pátek -   18. října

sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka (+ 107)

sv. Lukáše, evangelisty

156. výročí posvěcení karlínského kostela

Neděle - 20. října

Den modliteb za misie

Sbírka na misie – se koná příští neděli 20. října 2019

O Skutcích apoštolů - nástroj, který jsem si vyvolil (papež František 9.10.)

                Počínaje ukamenováním Štěpána, objevuje se ve Skutcích apoštolů postava, která vedle Petra vystupuje nejčastěji a má nejpronikavější vliv: »mladý muž, který se jmenoval Šavel«. Zpočátku je líčen jako ten, kdo schvaloval Štěpánovu smrt a »pustošil křesťanskou obec«, potom se však stane nástrojem, který je vyvolen, aby hlásal evangelium pohanům

                Mladý Šavel je nesmlouvavý, to znamená nesmiřitelný vůči těm, kdo smýšlejí jinak než on, absolutizuje vlastní politickou či náboženskou identitu a redukuje druhého na potenciálního nepřítele, s nímž je nutno bojovat.

                Šavlova rozhněvanost a konfliktnost každého nutí položit si otázku: jak žiji svoji víru? Jdu vstříc druhým anebo proti nim? Patřím do všeobecné církve (dobrých i zlých, všech) anebo vyznávám selektivní ideologii?

Klaním se Bohu nebo dogmatickým formulacím? Jaký je můj náboženský život?          Činí mne vyznávaná víra v Boha přátelským anebo nevraživým vůči těm, kdo jsou jiní než já?

                Prosme Otce, aby tak jako Šavlovi dal i nám zakusit dopad Svojí lásky, která jedině může z kamenného srdce učinit srdce z masa, jež je schopno pojmout »v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš«.

Poznáváme mši svatou - Modlitba k přinášení darů:

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa.

Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme.

Je to plod země a plod lidské práce,

a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook