Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

6. října 2019

27. neděle v mezidobí

40/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 18.30 h;

                Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

                1. čtení: Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, - ty však neslyšíš; křičím k tobě: “Násilí!" - ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Mám se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozléhá se svár. Tu mně Hospodin odpověděl: …

                Odpověď k žalmu:

Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.

                2. čtení: 2 Tim 1, 6-8. 13-14

Sv. Pavel píše Timotejovi: „Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia.“

                Evangelium: Lk 17, 5-10

Apoštolové prosili Pána: "Dej nám více víry!"

Svátky v týdnu

pondělí 7. října

Panny Marie Růžencové

pátek   11. října

Sv. Jana XXIII., papeže (1881-1963)

sobota 12. října

sv. Radima, biskupa (+ 1006)

Karel Gott (14. 7. 1939 Plzeň – 1. 10. 2019 Praha) s dcerou Charlotte

                                               Text písně Srdce nehasnou:

K:            Někdy se ví, co Bůh chystá

                a že se nedaj stihnout všechna místa,

                ale je to dobrák, altruista

                vždyť mi dal tebe, domov, přístav

Oba:      A v něm jsi TY, celý můj svět,

Ch:         laskavá náruč

K:            i zběsilý hled.

Ch:         A kolem nás hudba,

K:            jedna z těch krás,

Oba:      kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou.

Ch:         Ale může se stát,

K:            jak častokrát,

Ch:         že začnu se bát,

K:            pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest,

Ch:         má jediná z hvězd,

K:            svítím ti dál.

Ch:         Co když strhne mě proud,

K:            pak musíš plout,

Ch:         mít z vavřínů vor

K:            a na něm neusnout. ….

K:            A teď už cítím, jak sprintuje čas,

                Ještě, než usnu, chci slyšet tvůj hlas.

                Ať zůstane věčných i těch pár chvil, když zpívalas ze všech svých sil.

Ch:         Že kořínek tvůj je tuhý jak kmen. (K: můj je tuhý jak kmen)

K:            Stromy však dorostou, nezapomeň.

Ch:         Ale v korunách vedou tisíce tras,

K:            na konci každé sejdem se zas.

Oba: Vždyť víš, srdce nehasnou.

                               K:            Někdy se ví, co Bůh chystá

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook