Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

22. září 2019

25. neděle v mezidobí

38/ 2019

Pořad bohoslužeb:

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h; 18.30 h;

Po, St, Pá: 12.00 h; 1. So: 12.00 h;  

Kaple sv. Karla Boromejského:

Út: 18.30 h; (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h;

St: 17.30 h (kromě prázdnin); So: 18.30 h;

Z nedělní liturgie:

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

                1. čtení: Am 8, 4-7

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země! Říkáte: "Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí, kdypak již bude po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, chudáka kupovat za peníze, nuzáka za pár opánků? I nejhorší obilí prodáme." Při chloubě Jakubově Hospodin přísahal: "Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!"

                Odpověď k žalmu:

Buď veleben Hospodin nyní i navěky.

                2. čtení: 1 Tim 2, 1-8

Svatý Pavel píše: „Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné, za všechny lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný …“

                Evangelium: Lk 16, 1-13

Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Děti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než děti světla.

Svátky v týdnu

pondělí - 23. září

sv. Pia z Pietrelciny, kněze (1887-1968)

čtvrtek - 26. září

sv. Kosmy a Damiána, mučedníků (+305)

pátek -    27. září

sv. Vincence z Paula, kněze (1581-1660)

sobota - 28. září

Slavnost sv. Václava, mučedníka

Hlavního patrona českého národa

neděle - 29. září

26. neděle v mezidobí

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Národní svatováclavská pouť 2019 – Stará Boleslav

Pátek 27. 9. 2019:

18.50 – příjezd relikvie do Brandýsa n/L

19.00 – slavnostní Svatováclavský koncert a nešpory

20.00 – Průvod do Staré Boleslavi

20.30 – odhalení busty papeže Benedikta XVI.

Sobota 28.9. 2019:

                7.00 – ranní chvály – Děkanská zahrada

7.30 – mše svatá – Děkanská zahrada

8.30 – mše svatá – Děkanská zahrada

10.00 - Slavnostní poutní bohoslužba na Mariánském náměstí

14.00 – Děkanská zahrada - modlitba za národ u Palladia země České

17.00 - Rozloučení s relikvií sv. Václava v bazilice sv. Václava

18.00 - Mše svatá - Děkanská zahrada

Papež František: Za politiky je třeba se modlit a nikoli jim spílat (16.9.2019)

                … „Ať již si někdo myslí, že ten či onen politik je komunista nebo zkorumpovaný, je třeba se modlit“ – řekl dále papež s odkazem na dnešní evangelium (Lk 7,1-10). Lukáš v něm podává zázračné uzdravení sluhy, za něhož prosil jeho pán – setník náležící cizí mocnosti - za kterého se zase přimlouvali u Ježíše židovští starší. „Někdo tvrdí, že politika je špinavá, ale Pavel VI. tvrdil, že je to nejvznešenější forma charity,“ pokračoval František.

                „Může být špinavá stejně jako každá jiná profese. Jsme to my, kdo špiníme nějakou věc. Věc sama o sobě není špinavá. Domnívám se, že musíme obrátit a modlit se za politiky všech barev, za všechny! Modlit se za vládce. To po nás žádá sv. Pavel.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook