Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

26. listopadu

Slavnost Ježíše Krista Krále

48/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá, 1. So: 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu.

1. čtení: Ez 34, 11-12.15-17

Tak praví Hospodin: „… budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.”

                Odpověď k žalmu:

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

                2. čtení: 1 Kor 15, 20-26.28

Svatý Pavel píše: „ Kristus totiž musí kralovat, dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt.

                Evangelium: Mt 25, 31-46

Spravedliví řeknou: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?“ Král (Ježíš) jim odpoví: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Svátky v týdnu

čtvrtek  - 30. listopadu

sv. Ondřeje, apoštola

neděle  - 3. prosince

1. neděle adventní

Společné udělování svátosti nemocných

V Karlíně    –   v pátek  1. prosince při mši sv. v 12.00 hod.

Na Balkáně –  v sobotu 2. prosince při mši sv. v 17.30 hod.

Když se modlíš, říkej Otče náš - papež František 24. 11. 2017

Modlit se ke kosmickému Bohu je typickým projevem dnes módní „light“ kultury, píše papež František v předmluvě ke knize „Když se modlíte, říkejte Otče náš“. Svazek publikovaný v těchto dnech nakladatelstvím Rizzoli ve spolupráci s Vatikánským knižním nakladatelstvím přináší přepracovaný záznam konverzací papeže Františka s italským vězeňským kaplanem Markem Pozzou vysílaný ve stejnojmenném pořadu katolické televize TV2000.

„Na rozdíl od mnoha jiných edičních projektů, tento náš nevzešel od psacího stolu. Neobvyklý postup, že totiž nejprve vznikl televizní pořad, a potom jeho psaná podoba, nevyšel ani tak od nás, jako z Boží fantazie. Rozhovor měl takový švih, že jsme si řekli, že by stál za knihu.“ - Říká otec Pozza.

„V modlitbě máš vzývat Otce! „Otec“ je silné slovo! Máš se modlit k tomu, který tě zplodil, který ti dal život. Dal jej všem, zajisté. To však zní příliš anonymně. Dal jej tobě a dal jej mně. On je tím, kdo tě provází na tvé cestě. Zná celý tvůj život, ví, co je v něm dobré a co moc dobré není. Pokud tedy nezačínáme modlitbu tímto slovem, vyslovovaným nikoli rty, nýbrž srdcem, nemůžeme se modlit po křesťansku,“ píše papež.

Nemodlíme se však „Otče můj“, ale „Otče náš“, zdůrazňuje dále František. Bůh je totiž otcem všech a nelze ho proto oslovovat a zároveň chovat nepřátelství vůči jeho dalším dětem. „Není to snadné, ale Ježíš nám slíbil svého Svatého Ducha a ten nás učí, jak z nitra svého srdce říkat Otče i jak říkat náš,“ dodává František a vybízí k modlitbě, abychom tato slova mohli vyslovovat smířeni se všemi svými nepřáteli.

V Modlitbě Páně jsme totiž nedostali jakousi formulku, s níž se máme obracet k Bohu. V těchto slovech máme objevovat, že jsme skutečně Boží děti a zároveň bratři mezi sebou.

„Doufám, že každý z nás bude ve slovech „Otče náš“ stále více objevovat, jak je milován, jak je mu odpuštěno a jak je obmýván rosou Ducha Svatého, a spolu s tím bude sám schopen milovat a odpouštět každému svému bratru a každé sestře. Tak získáme představu, jak to asi vypadá v ráji.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook