Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

5. listopadu

31. neděle v mezidobí

45/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá, 1. So: 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

1. čtení: Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10

Nemáme snad všichni jednoho otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč jsme k sobě věrolomní, a tak znesvěcujeme smlouvu našich otců?

                Odpověď k žalmu:

Volám k tobě, Bože.

                2. čtení: 1 Sol 2, 7b - 9. 13

Svatý Pavel píše: „Počínali jsme si mezi vámi tak něžně, jako když matka hýčká svoje děti; tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice jsme si vás oblíbili.“

                Evangelium: Mt 23, 1-13

Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus.

Svátky v týdnu

čtvrtek - 9. listopadu

Posvěcení lateránské baziliky (324)

pátek - 10. listopadu

sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (+461)

sobota - 11. listopadu

sv. Martina, biskupa (316-397)

5. listopadu - Druhé nebeské narozeniny P. Bohumila Koláře

Odpustky pro duše v očistci

                1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

                Kromě tří obvyklých podmínek {sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce} je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

                Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Papež komentuje Otče náš: Někdy při modlitbě usnu – jako dítě v Božích rukou

„Někdy při modlitbě usnu – to se ale stávalo také sv. Terezičce od Dítěte Ježíše. Říkávala, že Bohu, Pánu, našemu Otci se líbí, když se někdo ukolébá ke spánku“, řekl papež František ve druhém dílu programu „Otče náš“, který ve středu večer odvysílala italská katolická televize Tv 2000. Římský biskup v něm rozmlouvá s padovským vězeňským kaplanem, o. Marcem Pozzou, a komentuje modlitbu Páně. Tentokrát se výklad týkal slov „Posvěť se jméno tvé“, která papež objasňoval pomocí kratičkého 131. žalmu: „Vypráví o tom, že jsem jako dítě v otcově náruči. To je jeden z mnoha způsobů, jak oslavit Boží jméno – cítit se jako dítě v jeho rukou.“

Papež František dále varoval před křesťany, kteří znesvěcují Boží jméno: „Říkáme si křesťané a tvrdíme, že máme otce, ale přitom nevěříme v Boha, ani člověka. Jsme bez víry, a přestože nežijeme přímo jako zvířata, svým životem škodíme a nepřinášíme lásku, nýbrž nenávist, rivalitu a války. Je Boží jméno posvěceno v křesťanech, kteří mezi sebou zápasí o moc? V životech lidí, kteří zaplatí nájemného vraha, aby se zbavili nepřítele? V životech rodičů, kteří se nestarají o vlastní děti? Nikoli, tam Boží jméno není posvěceno“, zdůraznil Petrův nástupce v italské katolické televizi.                               www.radiovaticana.cz

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook