Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

29. října

30. neděle v mezidobí - Misijní

44/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá, 1. So: 12.00 h; Čt: 18.30 h;

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí

plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.

1. čtení:  Ex 22,20-26

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku.

Odpověď k žalmu:

Miluji Tě, Hospodine, má sílo.

2. čtení:  1 Sol 1,5c-10

Svatý Pavel píše: „Vždyť (tam lidé) sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých,“

Evangelium:  Mt 22,34-40

Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Svátky v týdnu

úterý - 31. října

sv. Wolfganga, biskupa (924-994)

středa - 1. listopadu

Slavnost Všech svatých

Bohoslužby: Karlín - 12.00 h., 18.30 h.

                       Na Balkáně – 17.30 h.

čtvrtek - 2. listopadu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Bohoslužby: Karlín - 12.00 h.;  18.30 h.

                       Na Balkáně – 17.30 h.

pátek - 3. listopadu

sv. Martina de Porres, řeholníka (1579-1639)

1. pátek v měsíci

v Karlíně: Výročí požehnání farního domu (2001)

sobota   - 4. listopadu

sv. Karla Boromejského, biskupa (1538-1584)

1. sobota v měsíci – v Karlíně mše sv. ve 12 h.

Sbírka na misie - se konala minulou neděli.

Vybrali jsme a odeslali: Karlín 8.000 Kč; Na Balkáně: 3677 Kč

Odpustky pro duše v očistci

                1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

                Kromě tří obvyklých podmínek {sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce} je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

                Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

První soboty v měsíci – mše sv. v Karlíně ve 12 h.

                Každou 1. sobotu v měsíci bude bývat v Karlíně mše sv. ve 12 h., aby bylo možno konat Novénu prvních sobot, jak o tom mluvila Panna Maria
ve Fatimě.

Přede mší sv. bude modlitba růžence, na závěr litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, bude možnost svátosti smíření.

Jsou objednány vysvětlující brožurky.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook