Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

1. října

26. neděle v mezidobí

40/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá: 12.00 h;    Čt: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš, a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.

  1. čtení: Ez 18, 25-28

Toto praví Hospodin: „Říkáte: ‘Pán nejedná správně!‘ Slyšte tedy! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše?“

Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

  1. čtení: Flp  2, 1-11

Svatý Pavel píše: „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,…”

                Evangelium: Mt 21, 28-32

Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce“, ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane“, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?

Svátky v týdnu

pondělí - 2. října

Svatých andělů strážných

středa  -  4. října

sv. Františka z Assisi (1182-1226)

pátek  -   6. října

První pátek v měsíci

sobota  - 7. října

Panny Marie Růžencové

Nejstarší bratr P. Bohumila Koláře – Miloslav Kolář - odešel na věčnost

                Ve čtvrtek 28. 9. 2017 byl Pánem života povolán do věčného domova pan Miloslav Kolář, nejstarší bratr P. Bohumila Koláře ve věku 95 let.

Rozloučíme se s ním při mši svaté ve čtvrtek 5. října 2017 v 13.00 hod.
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně.

Putovní socha Panny Marie Fatimské

Závěr putování sochy Panny Marie Fatimské po našich diecézích proběhne v sobotu 7. října 2017 v Koclířově u Svitav. V 10.30 hod. bude hlavní bohoslužbu slavit kardinál Dominik Duka.  V 12 hodin proběhne Svěření České republiky do Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

       Z Prahy jsou vypraveny dva autobusy. Odjez 6:50 hod. od kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Praha 6 Strašnice. Ještě jsou volná místa. Přihlášky u paní Burianové. Tel 605 481 365. Viz plakátek.

O nepřátelích naděje – Papež František 27. 9. 2017

Dnes bych se spolu s vám chtěl zamyslet nad nepřáteli naděje. Také naděje totiž, jako každé dobro na tomto světě, má svoje nepřátele.

A přišla mi na mysl antická báje o Pandořině skříňce. Její otevření rozpoutá v dějinách světa spoustu pohrom. Málokdo si však připomíná poslední část tohoto příběhu, který vyústí zábleskem světla. Po všech bědách, které z oné skříňky vzešly, zůstal na jejím dně jako hráz proti všem zlům, jeden malý dar. Pandora, žena, která tuto skříňku opatrovala, jej objeví až naposled. Řekové jej nazývali elpis, což znamená naděje.

Tato báje nám vypráví, proč je pro lidstvo tak důležitá naděje. Není pravda, že „dokud dýchám, doufám“, jak se říká. Pokud vůbec, tak je tomu naopak: naděje nese život, chrání jej, opatruje a umožňuje jeho růst. Kdyby lidé nepěstovali naději a neměli v této ctnosti oporu, nikdy by nevyšli z jeskyní a nezanechali by v dějinách světa stopy. Je tím nejvíce božským, co v lidském srdci existuje.

                              

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook