Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

24. září

25. neděle v mezidobí

39/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá: 12.00 h;    Čt: 18.30 h

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

1. čtení: Iz 55, 6-9

Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho chování, mé myšlení od myšlení vašeho

Odpověď k žalmu:

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají

2. čtení: Flp 1, 20c-24. 27a

Svatý Pavel: „Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit.“

Evangelium: Mt 20, 1-16a

'Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: 'Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat; co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?' "

Svátky v týdnu

úterý  -   26. září

sv. Kosmy a Damiána, mučedníků (+305)

středa  - 27. září

sv. Vincence z Paula, kněze (1581-1660)

čtvrtek -  28. září

Slavnost sv. Václava, mučedníka

Hlavního patrona českého národa

Karlín: mše sv. v 18.30 h

pátek  -  29. září

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

sobota - 30. září

sv. Jeronýma, kněze (cca 340 - 420)

neděle  - 1. října

26. neděle v mezidobí

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. c. (1873-1897)

Svatováclavská sbírka na církevní školství -       se koná tuto neděli 24. září 2017

Národní Svatováclavská pouť 2017

Středa 27. září

17.00 Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

19.00 přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse n/L., průvod do Staré Boleslavi

Čtvrtek 28. září

7.00 Mše sv. na hrobě sv. Václava ve Svatovítské katedrále v Praze

Stará Boleslav

8.00 Příjezd sochy Panny Marie Fatimské

8.30 Mše sv. v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava

10.00 Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi,

hlavní celebrant: Mons. František Václav Lobkowicz OPraem,

kazatel: Dominik kardinál Duka OP.

12.00 Pobožnost u sochy Panny Marie Fatimské

13.00 Odjezd sochy Panny Marie Fatimské na poutní místo v Králíkách

14.00 Modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava

15.00 Prohlídka baziliky s výkladem

16.50 Rozloučení s Relikvií sv. Václava

17.00 Chrámový koncert

Praha

18.00 Mše sv. ve Svatovítské katedrále

Výstava Kníže Václav – křesťan, rytíř a státník / Karlova legenda o sv. Václavu

bude otevřena od pondělí 25. září do soboty 30. října v Kočárovně

v Brandýse nad Labem

                              

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook