Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

10. září

23. neděle v mezidobí

37/ 2017

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje:

www.farnost-karlin.cz

Ne: 09.30 h;  18.30 h

Po, St, Pá: 12.00 h;    Čt: ---  

Kaple sv. Karla Boromejského

Út: 18.30 h (kromě prázdnin)

Kostel sv. Vojtěcha – Balkán

 www.farnost-nabalkane.cz

Ne: 11.00 h

St: 17.30 h (kromě prázdnin), So: 17.30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------

Z nedělní liturgie:

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

            1. čtení: Ez 33, 7-9

Toto praví Hospodin: “Nuže, Synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš slovo z mých úst, napomeň je mým jménem.”

            Odpověď k žalmu:

Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.

            2. čtení: Řím 13, 8-10

Svatý Pavel píše: “Všecka přikázání jsou shrnuta v tomto: ‘Miluj svého bližního, jako sám sebe’. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska. ”

            Evangelium: Mt 18, 15-20

Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce.

Svátky v týdnu

úterý -    12. září

Jména Panny Marie

středa -  13. září

sv. Jana Zlatoústého, biskupa (349-407)

čtvrtek - 14. září

Povýšení svatého kříže

pátek -   15. září

Panny Marie Bolestné

sobota - 16. září

sv. Ludmily, mučednice (860- 921)

Požehnání na začátek školního roku

                Požehnání Boha všemohoucího ať sestoupí na všechny učitele a vychovatele; ať je Bůh naplní pravou moudrostí, všímavostí a láskou k těm, kteří jim budou tento školní rok svěřeni a ať jim žehná. Amen.

                Požehnání Pána Boha všemohoucího ať sestoupí na všechny rodiče;  ať je Bůh obdaří silou k doprovázení svých dětí po cestách dobra, ať jsou plni lásky a pochopení, trpělivosti i pevnosti a ať jim žehná. Amen.

Požehnání Pána Boha všemohoucího ať sestoupí na všechny děti;  Ať je naplní radostí z poznávání věcí časných i věčných, ať jim dodá odvahu k překonání všech zkoušek, ať je doprovází především v jejich vztazích a ať jim žehná.

Jak sledovat národní pouť do Fatimy?

Národní pouť s českými a moravskými biskupy, kněžími, jáhny a laiky, která se uskuteční 12. – 13. září 2017 ve Fatimě, je možné sledovat v TV Noe. Ta přináší živé vysílání hlavních událostí na televizních obrazovkách, internetu nebo v mobilních zařízeních.

Program přímých přenosů z národní pouti do Fatimy

Úterý 12. září

10.00  Slavnostní zahájení pouti v bazilice Nejsvětější Trojice

15.30  Národní mše svatá na místě zjevení – tzv. Capelinha; koncelebrují biskupové a kněží z ČR

19:30  Oficiální zahájení hlavní pouti - 100 let Fatimy

22.30  Modlitba růžence z Fatimy

Středa 13. září 2017

11.00  Mše svatá u příležitosti jubilea 100 let Fatimy. Koncelebrují biskupové a kněží z ČR. Během bohoslužby proběhne převzetí sochy Panny Marie Fatimské pro její cestu v ČR.

17.30  Setkání českých poutníků v Domus pacis

TV Noe je možné sledovat na televizních obrazovkách, prostřednictvím internetového vysílání nebo v aplikaci pro mobily s operačním systémem Android.

                              

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, číslo účtu. 0194495856 / 0300

Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook